Шкільна бібліотека: на шляху реформування

19.03.2018 19:51 pedpresa.ua
На рівні навчального закладу накопичилося чимало важливих проблем, які потребують невідкладного вирішення. Не очікуючи на швидкі результати реформування галузі, доводиться діяти самостійно і вже сьогодні. Напрямок руху визначений у словах ученого, директора ліцею «Гранд» Володимира Співаковського:

« Революції в освіті не буде…Потягнеться повільна еволюція. І то там, то там почнуть з’являтися зони прориву в нових знання і уміннях… А потім виникне ланцюгова реакція, яку вже зупинити ніхто не зможе. Світ стрімко йде вперед»… Отож, станьмо «агентами змін», про яких говорила міністр Л. Гриневич! Будемо вибудовувати зони прориву безпосередньо у своїх навчальних закладах. Однією із них є шкільна бібліотека.

З початку нового століття інформація стала глобальним чинником світового прогресу. Тому нині маємо нагальне завдання: відкрити для неї «двері» школи, знайти місце і механізми опрацювання, створити міцну інформаційну платформу для набуття знань. До виконання цього завдання найбільш наближена шкільна бібліотека. Звідси постає потреба у реорганізації бібліотеки в шкільний бібліотечно-інформаційний центр (ШБІЦ). Усвідомлення такої потреби в шкільних бібліотекарів триває здавна, хоч справа донині не набула практичного втілення.

З метою унормування новітніх бачень і створення необхідного підґрунтя для функціонування ШБІЦ Українським інститутом нормативної інформації підготовлено про-ект документа «Примірне положення про шкільний бібліотечно-інформаційний центр».

Робота виконана в ході Всеукраїнського експерименту за інноваційним освітнім проектом «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо». Примірне положення разом з пояснювальною запискою направлено до Міністерства освіти і науки, Інституту модернізації змісту освіти для розгляду, організації публічного обговорення та підготовки відповідного нормативно-правового акта.

У документі відображено сучасні підходи до роботи бібліотеки як інформаційного підрозділу, внесено зміни до переліку основних функцій, змісту окремих операцій, за-фіксовано рішучу відмову від пасивного бібліотечного обслуговування на користь ак-тивного інформаційного забезпечення. Основою перетворень стане впровадження у ро-боту ШБІЦ інформаційно-комунікаційних технологій, автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем.

У проекті Примірного положення визначено технічне та комунікаційне оснащення ШБІЦ, знаходить своє вирішення проблема інформаційного забезпечення малокомп-лектних шкіл. Документом передбачена нова посада керівника ШБІЦ – інформаційний адміністратор. Виходячи зі змісту його роботи, посаду пропонується віднести до кате-горії педагогічних працівників. Це забезпечує мотивацію і належне матеріальне стиму-лювання фахівця.

Успіх реформування шкільної бібліотеки прямо залежить від прийняття самої ідеї керівником навчального закладу та бібліотекарем. Саме їх ентузіазм і творча енергія за-кладуть основу для нинішніх і майбутніх перетворень в освітньому процесі. Автономія школи і педагогічна свобода вчителя отримають дієві важелі для своєї реалізації.

Комментарии

ua Ату его!!!, 24.10.2017 17:09

Автор этого опуса - сепаратюга! Об автономии какой школы он говорит? А мечты о свободе вчителя? Зрада! На украине нет свободы вчителя? И ЗОНЫ ПРОРЫВА какие то для детишек готовит! Ату его! Тьфу ты - в ато его!

Добавить комментарий