Экономикаua.news9 окт.

Економіка України: макроекономічні ризики та прогноз

nk_hauz/xUPUF-DnR.jpeg

Ситуація в економіці у 2021 році продовжує перебувати під впливом посилення пандемії COVID-19 на тлі поширення нових штамів коронавірусу, безперервної кампанії вакцинації та висхідного рівня адаптації суспільства до існування в нових умовах.

Про це повідомляє Мінфін. У відомстві зазначають, найбільші відхилення поточного стану економіки та очікуваних показників пов’язані із суттєвими розбіжностями у показниках зовнішнього сектору економіки (зокрема, світових цін на ключові товари вітчизняного експорту), які є припущенням для макроекономічного прогнозу.

Ми вирішили висвітлити негативні фактори впливу на відновлення та прогнози Мінфіну щодо економічного розвитку у 2022 році.

Поточний розвиток економіки

Макроекономічні прогнози мали більш оптимістичні показники на тлі економічної реальності. Разом з тим більша частина ризиків, пов’язаних зі змінами у макроекономічному середовищі, які були ідентифіковані під час розроблення бюджету на 2021 рік, не справдилась, або справдилась лише частково, і суттєвого впливу на макроекономічну ситуацію у поточному році не мала, зазначають у Мінфіні.

На дещо гірші, ніж очікувалося раніше, показники розвитку економіки у I півріччі 2021 року комплексно вплинули передусім запровадження карантинних обмежень на початку року (упродовж I кварталу 2021 року в Україні було впроваджено черговий «локдаун» (з 08 по 24 січня включно), перехід до норм адаптивного карантину (лютий – перша декада березня) та чергове посилення карантинних заходів в окремих регіонах наприкінці березня.

Розповсюдження пандемії на тлі виникнення нових штамів вірусу та затримок із початком кампанії вакцинації також позначилося на економічному розвитку країни.  Ще одним вагомим фактором є більш пізній старт збиральної компанії у сільському господарстві у поточному році.

Варто зазначити, за січень-вересень 2021 року до загального фонду надійшло 783,3 млрд грн або 103,8% від плану. Також, в підсумку 9 місяців 2021 року без урахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 247 млрд 948 млн 700 тис. гривень. Приріст надходжень до загального фонду у порівнянні з відповідним періодом 2020 року склав 20,1% або + 41 млрд 442 млн 600 тис. гривень, йдеться у повідомленні Мінфіну.

Макроекономічний прогноз на 2022 рік

Базовий сценарій макроекономічного прогнозу передбачає відновлення економіки вже у 2021 році після значних втрат, що були зафіксовані у 2020 році внаслідок пандемії COVID-19, а також поступове прискорення економічного зростання у середньостроковому періоді.

Драйверами подальшого відновлення економічної активності в країні виступатиме як внутрішній, так і зовнішній попит. Відновлення економіки відбуватиметься на фоні прискорення інфляційної динаміки у короткостроковій перспективі, викликаного переважно дією тимчасових зовнішніх факторів, однак на середньостроковому горизонті очікується повернення споживчої інфляції до меж цільового коридору НБУ (5% ±1 в. п.).

У Мінфіні зазначають, базовий сценарій прогнозу розрахований виходячи з припущень щодо подальшого пом’якшення карантинних обмежень як в Україні, так і у світі, та збереження сприятливої для України цінової кон’юнктури на світових товарних ринках.

На економічний розвиток у прогнозний постпандемічний період матиме вплив як комплекс антикризових заходів, вжитих Урядом для подолання негативних наслідків пандемії COVID-19, так і активна реалізація реформ відповідно до пріоритетів, визначених у стратегічних документах Уряду, зокрема у Програмі діяльності Кабміну та Національній економічній стратегії на період до 2030 року. Як результат, за базовим сценарієм у 2022 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3,8%. Інфляція споживних цін (ІСЦ) зростатиме (у розрахунку грудень до грудня) на рівні 6,2%.

Альтернативний розвиток економіки (песимістичні сценарії)

Альтернативні сценарії економічного розвитку згідно з нормами Бюджетного кодексу у частині здійснення загальної оцінки фіскальних ризиків, зокрема, пов’язаних зі змінами у макроекономічному середовищі, макроекономічний прогноз містить оцінку можливих альтернативних сценаріїв розвитку для України, які, як і базовий сценарій, сформовано з врахуванням наслідків поширення пандемії COVID-19.

Альтернативний сценарій розвитку економіки України, як і базовий сценарій, сформовано з урахуванням постпандемічного розвитку економіки. У прогнозному періоді економіка України, як і економіки інших країн, розвиватимуться з урахуванням необхідності розв’язання визначальних проблем, а саме, подолання пандемії COVID-19, внутрішньої та світової рецесії та їх наслідків, реформування економік на шляху адаптації до нових трендів розвитку.

Попри вакцинацію від COVID-19 в більшості країн, поява нових штамів вірусу, більш заразних, викликає значну занепокоєність. Так, наприклад, після виявлення британської, південноафриканської та бразильської мутації коронавірусу в США виявлено ще два нові варіанти, які очевидно не були привнесені ззовні, а отримали розвиток всередині країни. Мутує вірус і в Індії. За таких умов висока невизначеність продовжує оточувати світові економічні перспективи, насамперед пов’язані із перебігом пандемії COVID-19.

На противагу базовому сценарію, за цим альтернативним сценарієм припускається, що певної стабілізації ситуації із поширенням вірусу вдасться досягти лише мірою набуття природного імунітету. Ймовірність цього сценарію оцінюється вище середньої. Відповідно, за цим сценарієм світова економіка буде відновлюватися відносно повільними темпами, оскільки мотиви обережності у поведінці всіх суб’єктів (населення, бізнесу, інвесторів) домінуватимуть ще тривалий час. Вірогідним є і повторення у ряді країн «локдаунів». Пригнічений світовий попит триматиме ціни на основні експортні позиції на низькому рівні із незначними коливаннями.

Відтак лише у другій половині 2023 року ситуація почне суттєво покращуватись. Пригніченою, знову таки з мотивів обережності в умовах перманентної невизначеності, залишатиметься й інвестиційна активність, що реалізується як посередництво внутрішніх каналів, так і зовнішніх. Не очікується значного припливу прямих іноземних інвестицій, не будуть активними приватизаційні процеси та кредитування, лишатимуться на паузі й інвестиційні проєкти бізнесу.

Отже, враховуючи динаміку щонайменше двох складових попиту (експорту та інвестицій) за альтернативним сценарієм ефект потужного відновлення ВВП буде посунутий у часі. Загалом, за цим сценарієм лише з 2023 року інвестиційний попит випереджатиме інші складові попиту і перевищить рівень докризового 2019 року.

Збереження високої витратності виробництва на тлі помірних темпів зростання світових цін на основні експортні товари в умовах мінімальної різниці між ціною та собівартістю національної продукції, більшої енергомісткістю та матеріаломісткістю української продукції, призведе до того, що отримані кошти, в основному, спрямовуватимуться на забезпечення поточних потреб, зокрема оплати праці, темпи зростання якої будуть дещо нижчими за темпи базового сценарію. За таких умов підприємства будуть змушені посилити політику раціоналізації витрат з метою забезпечення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, що стримуватиме зниження безробіття.

Загальний характер формування інфляційного тренду визначатиметься повільністю економічних процесів, що віддзеркалюватиметься у стриманій інфляційній динаміці. Як наслідок, за цим сценарієм прогнозується вихід на допандемічний рівень розвитку за підсумками лише 2023 року. Зростання ВВП у 2022 році сповільниться до 2,6%, зазначають у Мінфіні.

Окремі макроекономічні ризики (шоки)

Крім ризику поширення пандемії COVID-19, наслідки якого окреслено в альтернативному сценарії, також існує низка інших ризиків та викликів, які супроводжують вітчизняну економіку впродовж тривалого періоду та можуть позначитися на відхиленні показників основного сценарію прогнозу. Їх умовно можна поділити на дві групи за двома критеріями.

До першої групи належать ризики, які характерні виключно для України, є передбачуваними (вже мали місце у минулому або існує висока ймовірність їх настання в майбутньому) зі зрозумілими наслідками. Ці ризики можуть спричинити «шок» для економіки у будь-який рік із середньострокової перспективи із різною вірогідністю та ступенем впливу на економіку.

Серед ризиків, що належать до першої групи, слід віднести: посилення гібридних загроз національній безпеці України, у тому числі активну збройну агресію з боку Російської Федерації на сході країни, вихід нерезидентів з ОВДП, згортання іноземними компаніями інвестиційних планів, збереження низької кредитної активності комерційних банків у реальному секторі, посилення неплатоспроможності суб’єктів економічної діяльності, отримання низького врожаю зернових культур.

З іншого боку, існують менш передбачувані ризики динамічного характеру (наразі чітко не ідентифікуються і можуть змінювати джерела формування ризиків, механізми їх поширення та наслідки впливу), які наразі формуються як нові глобальні тренди, більшість з яких матимуть довгостроковий характер для світової економічної системи, у тому числі та для України.

Серед ризиків, що належать до другої групи, слід виділити посилення глобальної конкуренції, нову хвилю технологічних змін, загострення конкуренції у світі за людський капітал, наростання екологічної кризи.

💬 Последние комментарии
е
мдя.. рено твинго... ясное дело серьезных людей на эхах и мерсах не тронут...
е
да.. хреново только то, что ответ будет однозначно со стороны России.. и так проблемы с поездками у населения..
гость
Как шустро Ищенко записал Порошенко в политики в 2015-ом году. А ничего, что контры Пороха и Бени по жизни это контры чистых бизнесменюков? Которые столкнулись не на майдане не после - не вчера и не сегодня, а ещё в 90ых-2000ые. "Еврей еврея таки никогда не обманывает, да?!" И таки оба два начали использовать в разборках друг с другом в том числе и "политические методы" подстав и устранения конкурентов. Спросите у Медведчука, он много сможет рассказать про эти "банкирско-комсомольско-предпринимательские" бизнеса 90ых, если захочет конечно. Вообще чистоплюйство автора уже начинает напрягать - с каких это пор така гыдотна вещь как политика отдельно и выше, а экономика побоку и снизу от политики? - это такой пропагандистский наивняк нацеленный на обывателей с низкой финансовой грамотностью что-ли? Ну ладно, пропагандистская залепуха про то, что "Зеленский карманный президент Бени" - это ещё можно понять пересичному украинцю или россиянину. Так проще аналитунам - типа, президенты по олигархо-карманам тусуются ... пардон шарятся, на благо народа и своих кукловодов разумеется. Но задать простой проверочный вопрос - какой суммой совокупного капитала управляет Беня, в баксах, не считая теневого оборота? Допустим 15 млрд (на пике активности бывшей собственности Приватбанка), из которых своих активов-пассивов 1-2-3-4 млрд (условно), остальные "клиентов и партнёров" ой вей. И таки шо, Ищенко хочет сказать, что еврейська спильнота (или кто там садит на булаву укро-президентов?) доверит Бене "высокоповажного" хлопця, который имеет доступ к 35 млрд$ бюджета Украины, и который может набрать ещё кредитов? Что-то тут по деньгам не сходится - по баблу расхождение, моншери! Но лапшу про "карманных президентов" вешать на уши людЯм легко и приятно, правда ведь? Вообще взаимоотношения панов президентов и олигархата не такая простая штука, как это представляется поголовно сидящей на зарплате того самого олигархата публицистами-пропагандистами. Будь на месте автора якысь марксист - то нет ничего проще: буржуазия класс, национальный олигархат часть буржуазии, президент следствие полит.компромисса нац.олигархата, президент в одну харю не решает за всю нац.олигархию и класс буржуазии, а только представляет её интересы в органах наёмно-политического управления внутренней нац.олигархии и внешнего класса буржуазии, мурзилкам мурзилково пионерам пионерово банкирам профит, война войной - обед по расписанию - всё просто и логично. Но буржуазные мурзилки лёгких путей не ищут. А давайте разберём пана президента со стороны олигархии, от частного к общему так сказать - потом обратно. На примерах того же Ахметова, Бени и очередной глупости, которую озвучил и скормил обывателям пан Зеленский про собственный госпереворот. Начнём как водится с того, что Ищенко плохо знает политический стиль Ахметова. С Беней худо бедно за 7 лет после майдана разобрались (не без помощи самого Игоря Валерьевича всегда открытого для полит.комьюнити), а вот с топ1 укроолигархата - пробел и какие-то домыслы. Стиль Ахметова подбирать не зелёные, а уже проверенные полит.кадры и доверять им играть собственную игру - этим он кардинально отличается от остального политупр-олигархата, как правило жёстко ограничивающие и подчиняющие себе контроль кадров. РЛА никого не учит и учить не собирается - пусть их жизнь учит. "Партия тихушников против партии мокрушников" - выражаясь эпистемологически, вернее гносеологически (потому как столкновение интересов всегда происходит с точки зрения субъектно-объектных отношений, от бизнес.субъекта к полит. объекту, чтобы там Ищенко не думал). Ахметов сам (объективно) не занимается политикой, он занимается (субъективно) - управлением публичными и непубличными процессами вокруг себя. В своём стиле, по правилам (условно) "отбой играет всегда - даже когда игра на руках у тебя и твоих партнёров неизвестна". РЛА не использует политическую доктрину "разделяй и властвуй" (это примитив - основа полит.игры, но не сама политика). У Ахметова бизнес-процессуальное мышление, основанное на обработке исходящей информации из этого политического "чёрного ящика". Другими словами, РЛА не говорит - "делай так и вот так, результат должен быть такой и вот такой", он говорит (очень условно) - "делай как хочешь, рамок нет, контроля нет, твой личный результат не важен, важно только присутствие на этом рынке от этого до вон того интереса, если будет необходимо - будет корректировка процесса". Выражаясь механистически - Ахметов оперирует управленческими системами с большим количеством степеней свободы чем его, скажем так - "коллеги" по олигархическому цеху. И это логично, чем устойчивее и прочнее база накопленного капитала и наличествует врожденная (как правило показательная) неконфликтность - тем лучше "нац. бизнес-инвестор" может себе позволить такую политику. Сравните с "сюрпризным стилем" Коломойского и всё станет на свои места. Каким боком тут пан Зеленский? - да самым прямым. Вот заявил пан Зе-й, что в таком-то часу такого-то дня на такой-то рабочей неделе там-то в Киеве будет госпереворот, и он "не верит" в ахметовский след. Для обывателя это звучит как "я запланировал обосраться, но не обосрусь". Для туповатых пропагандистов как "предупреждение Ахметову". Для олигархата - проверка "кукловодами" офиса президента натянутого поводка "куклы" президента. Если рассматривать заявление Зе-го через версию "олигарх.следа", то выбора гипотез "что это было?" - не много. Вообще-то в полит. театре в целом есть два сценария "госпереворота" для главного кукольного героя: - 1ый) кукловод голосом куклы озвучивает возможность госпереворота и он предполагает, что потеряет контроль куклы (чего бы кукловоду очень не хотелось); - 2ой) кукла своим голосом предупреждает кукловода, что её хотят от него убрать (со всеми вытекающими). Первый сцен.вероятен, но похож на детские обидки какие-то - второй сцен. более реален, но не отвечает на главный вопрос "а на х..я?". В смысле "зачем такие сложности?", если "деолигархизация" Ахметова или Бени прекрасно идёт полным ходом и без пана Зеленского (причём с помощью европартнёров в пользу российских угольных и нефтянных баронов). По второму сценарию - гипотетически следует расширение или сужение степени свободы куклы, или развязываение рук кукловодами от надоевшей им куклы, или наезд на тех кто недостаточно управляем "деолигархизован". Упрощённо какой-то "комплекс Буратины". Ясно, что Ахметов или Беня (традиционно назначенные "кукловоды" в понимании туповатых аналитунов) тут никоим боком - рижисёры совсем другие и степени свободы, которые они дают своим президентским протеже кардинально отличны от поводков украинского олигархата для офиса президента. Ограничившись сценарием "полит. конфликт укроолигархата президенту", этот вариант не даёт ответов на суть экономический вопрос "а в чём гешефт? кому это будет выгодно?". Не, если бы это была залепуха той-же банды Рабиновича-Бойко-Медведчука или жидо-соросят якысь, которые теряют влияние (это им типа так сказали на заседании снбо), и которые пользуясь неопытностью Зе-го в попытках стравить их с прочими обиженцами офиса, вроде того же Ахметова или Бени - это было бы понятно. Совсем другое - получить непосредственный профит от очередного (непрекращающегося) наката на офис президента в попытках установить на Укре "щирую демократию" (т.е. банально пограбить недограбленное). Самое смешное в этом случае, что разыгранная паном Зеленским полит.миниатюра "госпереворота" играет против него же самого. В обоих случаях (успешный/неуспешный) - процесс обретения/потери президентом доп.степени свободы должно по идее закончиться установлением на Украине власти не одного головнокомандуюча (то, что Ищенко называет концептом "президент-камикадзе") - а условной многоголовой "гетьманщиной". Причём антиолигархической направленности, на краткий период действия процесса формирования "щиросвидормой демократии" разумеется. Что опять же возвращает вопрос к фактическим степеням свободы реального (реального!) аппарата управления Украиной - они (полномочия президентского аппарата) увеличатся или нет? пойдёт на войну зеленский или куда? получат по рогам председатели депут.коалиций Рады Укры или за що? какие ещё офшоры будут раскупоренны по итогам спецоперации "попугай Зеленского - получи профит с украинского олигархата"? В общем вопросы к пану Зе-му у "народа" и у "класса буржуазии" есть, и одно можно сказать однозначно: образ "слуги для всех", который был ему нарисован - становится не актуальным. Этот расклад, с т.з. олигархата, играет против него во всех случаях потери или обретения им дополнительных поводков и удавок. К тому же негласный народный рейтинг пана Зе-го на сейчас колеблется где-то между "пока терпимо" до "уже тошнит". Ну, а кто говорил, что полит.куклам в полит.театре будет легко? - и кукловоды и зрители "недовольны" игрой куклы. По собственным соображениям. Это не новость в мировой политики - тот-же Макрон скоро также будет проходить похожий сценарий с поправкой на специфику 5ой еврореспубики. Ну, и раз начали с полит. стиля олигархата, их марионеток и классовой природы экспроприаторов - закончить надо выводом перспективы. 4 следствия из вышеописанной теоремы "полит.стиля": невозможно вечно пользоваться довыборным образом слуги народа, невозможно при этом быть слугой нац.олигархата, стиль управления надо упрочнять или менять под ситуацию, при любом раскладе условия полит.коньюктуры будут противодействовать формированию нового стиля. Примеров в политике предостаточно - многие полит-бизнесмены и бизнес-политики как вошли в образ, так оттуда и не вышли, проиграв (или недосидев импичментом) свой первый срок и наработанный годами до пика своей кукольной карьеры - авторитет. пс. как сказал бы любой пересичный политолог старой школы "е...учий политический постмодерн".
е
чей-чей президент?)))
е
было дело..Луна тебе на это указывала..так что из песни слов не выкинешь... Может еще расскажешь, что никого тут не уговаривала не обижать продажную Елену?? или расскажешь когда ты ей внушения делала за мат и оскорбления оппонентов?..отож...так что адвокатеса как ни крути...
ера
мат...это низко...и Это не для меня...и когда я тебя оскорбляла....больше всех ...тут...я за тебя..."болею"...и откуда ты вычислил, что я "адвокат Елены"...?...просто...из двух зол...выбрала б меньшее...я об "разведке"...когда-то мной..."ЛЯПНУТОЕ"...
Луна -2
А хотят ли российские граждане живущие в спокойном мире и обстановке приехать на взбесившуюся Украину? Думаю -нет.Если к тому же у них Крым,-где можно отдохнуть -То они будут объезжать Украину стороной. Так что не нужно обольщаться и льстить себе.