Экономика0522.ua23 янв.

Національний банк України вводить в обіг банкноту номіналом 500 гривень

З 11 квітня 2016 року Національний банк України вводить в обіг банкноту номіналом 500 гривень зразка 2015 року. Розмір банкноти – (75х154) мм. Переважаючий колір банкноти – бежевий.

Опис лицьового боку банкноти. У центральній частині лицьового боку банкноти розміщено портретне зображення Григорія Сковороди, напис “ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА” та зображення фонтану, що втілює одну із основних ідей Г. Сковороди – ідею “природної людини”. У верхній частині банкноти праворуч від портрета розміщено зображення малого Державного Герба України та напис “УКРАЇНА”; у верхній частині поля водяного знака надрукований напис “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, під ним розміщено підпис Голови Національного банку України та слово “ГОЛОВА”. Усі зазначені елементи дизайну виконані фарбою сіро-коричневого кольору. Праворуч від портрета Григорія Сковороди розміщено оптично-змінне зображення розгорнутої книги, що має кінематичний ефект. При зміні кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи від зеленого кольору до синього. Ліворуч від підпису Голови Національного банку України розміщено частину наскрізного елемента – зображення цифрового позначення номіналу “500” сіро-синього кольору. Біля лівого краю банкноти, у нижньому куті, розміщено елемент для людей з послабленим зором у вигляді трьох крапок зеленого кольору. У нижньому лівому куті банкноти синьою та сіро-коричневою фарбами надруковано цифрове позначення номіналу “500” (тло цифр наповнене числами “500” та стилізованими зображеннями гривні часів Київської Русі). Вздовж правого краю банкноти вертикально розміщено напис “П’ЯТСОТ ГРИВЕНЬ” сіро-коричневого кольору та негативне зображення цифрового позначення номіналу “500”. Дизайн лицьового боку банкноти доповнюють інші елементи, виконані багатоколірним друком. Опис зворотного боку банкноти. У центральній частині зворотного боку банкноти розташовано зображення будівлі Києво-Могилянської академії, над яким розміщено напис “П’ЯТСОТ ГРИВЕНЬ”. Колір зображення та напису переходить від темно-синього до сіро-коричневого. Вздовж лівого краю банкноти вертикально розміщено напис “500 ГРИВЕНЬ 500” синього кольору. У правому верхньому куті розміщено частину наскрізного елемента – зображення цифрового позначення номіналу “500” рожевого кольору. У правому нижньому куті – зображення цифрового позначення номіналу “500” коричневого кольору, ліворуч від якого розміщено рік затвердження зразка банкноти “2015”. У центрі нижнього орнаменту розміщено цифрове позначення номіналу “500”, виконане тонкою негативною лінією. Серійний номер надруковано двічі: горизонтальний – фарбою червоного кольору у нижній частині банкноти під зображенням будівлі Києво-Могилянської академії; вертикальний – виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків фарбою чорного кольору вздовж правого краю банкноти. Кожний номер складається з двобуквеної серії та семизначного номера. Дизайн зворотного боку банкноти доповнюють інші елементи, виконані багатоколірним друком. Характеристика елементів захисту. Банкнота надрукована на спеціальному тонованому папері із бежевим відтінком, який відповідає переважаючому кольору зображень, що є на банкноті. Папір містить багатотоновий локальний водяний знак, світлий елемент водяного знака, захисні стрічки та захисні волокна. 1. Багатотоновий водяний знак – зображення портрета ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, що повторює портретне зображення, надруковане на лицьовому боці банкноти. Зображення розміщено локально з лівого краю лицьового боку банкноти та видиме під час розглядання банкноти проти світла. 2. Світлій елемент водяного знака – зображення цифрового позначення номіналу, розміщене вертикально в правій нижній частині багатотонового водяного знака. Зображення видиме під час розглядання банкноти проти світла. 3. Захисні стрічки: 3.1. Занурена в товщу паперу полімерна стрічка, видима праворуч від портрета Григорія Сковороди під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла. За допомогою збільшувального скла під час розглядання банкноти проти світла видно (у звичайному та перевернутому відображеннях) зображення: “500 ГРН”, тризуб і підкреслене цифрове позначення номіналу “500”. 3.2. “Віконна” полімерна стрічка темно-сірого кольору, частково введена в товщу паперу, з яскраво вираженим кінематичним ефектом, що розміщена біля правого краю банкноти. Стрічка містить зображення числового позначення номіналу та графічного знака гривні. При зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки. 4. Елемент SPARK – оптично-змінне зображення розгорнутої книги, що має кінематичний ефект, розміщене праворуч від портрета Григорія Сковороди. При зміні кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи від зеленого кольору до синього. 5. Рельєфні елементи – елементи, шорсткість яких відчувається на дотик. Присутні тільки на лицьовому боці банкноти (портрет, написи, цифрові позначення номіналу, мікротексти). Для надійного визначення справжності банкноти на дотик окремі елементи мають підвищений рельєф – цифрове позначення номіналу “100” у нижній лівій частині банкноти; горизонтальні штрихи у двох нижніх кутах банкноти; зображення малого Державного Герба України та написи “УКРАЇНА”, “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, “П’ЯТСОТ ГРИВЕНЬ”. 6. Елемент для людей з послабленим зором – рельєфний елемент у вигляді трьох крапок зеленого кольору, призначений для ідентифікації номіналу банкноти та розміщений у нижньому лівому куті лицьового боку банкноти. 7. Латентне зображення – цифрове позначення номіналу “500”, приховане в двоколірному орнаменті, розташованому по середині правого краю банкноти. Цифри видимі при розгляданні банкноти на рівні очей проти світла під гострим кутом: темні на світлому фоні – при розгляданні банкноти з довгої сторони, світлі на темному фоні – при розгляданні банкноти з короткої сторони. 8. Наскрізний елемент (суміщене зображення) – зображення, всі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла (зображення цифрового позначення номіналу “500”). Зображення розміщено: на лицьовому боці банкноти – у верхньому лівому куті; на зворотному боці – у верхньому правому куті. 9. Мікротекст – написи, що повторюються, і які можна прочитати тільки за допомогою збільшувального скла. Мікротексти на лицьовому боці банкноти: напис “УКРАЇНА”, виконаний інтагліо друком негативним мікротекстом, що повторюється чотири рази та обмежує зліва орнамент з латентним зображенням; напис “П’ЯТСОТ ГРИВЕНЬ”, виконаний інтагліо друком позитивним мікротекстом, що повторюється та обмежує знизу портрет Григорія Сковороди; напис “НБУ”, виконаний офсетним друком позитивним мікротекстом з різною товщиною штрихів; мікротекст формує тло у верхньому правому куті банкноти; напис “500 ГРИВЕНЬ”, виконаний офсетним друком позитивним мікротекстом, що повторюється та розміщується вздовж правого краю банкноти. Мікротексти на зворотному боці банкноти: цифрове позначення номіналу “500”, виконане позитивним мікротекстом, що обмежує фонове зображення стилізованого відбитку печатки в центральній частині банкноти; напис “НБУ”, виконаний позитивним мікротекстом, що повторюється та формує горизонтальну лінію в зображенні будівлі Києво-Могилянської академії. 10. Орловський друк – спеціальний вид друку, що забезпечує різкий перехід одного кольору в інший на елементах дизайну без їх розривів і зміщення. На лицьовому боці банкноти – цифрове позначення номіналу “500” у нижньому лівому куті банкноти та орнамент з латентним зображенням. На зворотному боці банкноти – фонові елементи – протикопіювальні та фонові сітки, підклад під зображенням будівлі Києво-Могилянської академії). 11. Райдужний друк – спеціальний вид друку, що забезпечує поступовий перехід одного кольору в інший на елементах дизайну без їх розривів і зміщення (на лицьовому боці – переходи зліва направо у фоновій композиції у правій частині банкноти; на зворотному боці – переходи зліва направо в зображенні будівлі Києво-Могилянської академії і напису “П’ЯТСОТ ГРИВЕНЬ” та від середини до країв у фрагментах фонової художньої композиції). 12. Протикопіювальна сітка – зображення з тонких ліній різної геометричної форми, що під час копіювання або сканування банкноти відтворюється у вигляді “муару”. Розташовані на обох боках банкноти. Крім елементів захисту для візуального визначення банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості. До уваги користувачів! У разі відсутності на банкноті захисних елементів або їх невідповідності зазначеним вимогам банкноту слід пред`явити у відповідні відділи грошового обігу в регіонах Департаменту грошового обігу Національного банку України або Управління Національної поліції.

💬 Последние комментарии
кипчак
Глядя на девушек за спиной Эндрю, поневоле посочувствуешь. Не сразу вспомнишь и других великобританских красвиц. Все вырождается в их замкнутом пространстве. Осталось только прошлое и воспоминания о нем и о гадких выходках на мировой арене.
Житель
Почему дух юдо-большевизма вернулся через век в Украину под маской зелёных - наверное они недобили трезвый украинский народ.
ждем
пленки
кипчак
Не то что Шойгу не посетит Лондон, Лондон не посетили бы, если бы были умнее, ни Березовский, ни Скрипали, ни все остальные, кого там отправлили на вечный покой.
кипчак
Пора звать варягов. У Зе рейтинг падает, но и у Пети шансы не растут. Тайкой вывод делаю н сонове недавнего случайнго общения с галичанми. Не довольны, что Петя (его партия) захватил все местные органы власти и заставляют плясать под свою дудку. Относительно Зе мнения делятся : что он профан и никуда не годится и на то, что нужно не только критиковать, но и что-то предлагать. Скорее всего, если успеет кого-то посадить и избежать войны, то еще и рейтинг повысит. Сравнивая результаты многочисленных выборов, напрашивается один вывод, что вкусы галичан всегда заводили "не в ту степть", но и на востоке последние выборы показали, что руководствуются не здравым смыслом, а голосуют наобум Лазаря.
ВАХ
Расстрелять придурка этого. Бегут крысы то. Что то грядет. Зеля не соверши ошибки болван. А то будем тебя по миру искать суку.
кипчак
"Сильный" ход заявлять о себе в мире такими дипломатами как А.Мельник. Стране обеспечен большой и жирый знак минус. И таких пруд пруди. Ну и имидж соответствующий.