Оцінка достатності внутрішнього капіталу банку: які регуляторні зміни готує Нацбанк
Экономикаua.news13 июля 2021

Оцінка достатності внутрішнього капіталу банку: які регуляторні зміни готує Нацбанк

Регулятор продовжує імплементацію європейських вимог до капіталу в практику функціонування банківського сектору України. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Вагомим їх елементом є здійснення банками процесу оцінки достатності внутрішнього капіталу – ICAAP (Internal capital adequacy assessment process), йдеться у повідомленні.

Починаючи з наступного року розпочнеться її впровадження в тестовому режимі. Надалі ICAAP має підвищити ефективність капітального планування самого банку й поліпшувати якість нагляду за діяльністю банків.

Як змінюватимуться вимоги до оцінки достатності капіталу у 2022 році, та чого очікувати від регуляторних змін, нижче у наших матеріалах.

Три стовпи регуляторних вимог до капіталу

Базові принципи сучасних банківських регуляцій, що відображені в стандартах Базельського комітету з банківського нагляду, закладено ще 1988 року. На той час в їх основі лежала уніфікація вимог до капіталу банків – установлено єдині мінімальні вимоги.

З плином часу розвиток банківського сектору та ускладнення банківських операцій виявили недоліки в такій уніфікації. Адже дотримання мінімальних вимог не забезпечує покриття ризиків, властивих конкретним банкам.

Тож у 2004 році Базельський комітет з банківського нагляду запропонував реформу, що відображено в пакеті Базель II, який передбачає три стовпи (Pillars).

Pillar I вмістив мінімальні вимоги. Pillar II описав процес банківського нагляду (за європейським підходом – SREP), під час якого регулятор оцінює ризики банку, та може встановлювати додаткові індивідуальні вимоги до капіталу і ліквідності. Pillar III визначив стандарти ринкової дисципліни та прозорості діяльності банків.

Відповідно до європейської методології SREP банки оцінюються за чотирма напрямами. Перший напрям – це оцінка життєздатності бізнес-моделі та стратегії розвитку банку. По-друге, аналізується рівень організації корпоративного управління та системи внутрішнього контролю в банку. Наступний напрям – це оцінка достатності капіталу для дотримання регуляторно-наглядових вимог та для покриття всіх суттєвих ризиків, що не охоплені Pillar I. Останній напрям – оцінка ризиків ліквідності.

Достатність капіталу та ризики

Оцінюючи достатність капіталу для покриття всіх суттєвих ризиків банку, регулятор повинен переконатися в покритті ризиків банку. Зокрема, йдеться про те, що мінімальні вимоги до капіталу належно покривають кредитний, ринковий та операційний ризики банку; капіталу банку достатньо, щоб покрити всі інші суттєві ризики його діяльності; навіть у разі несприятливих подій капіталу банку буде достатньо для підтримання платоспроможності; у банку відсутні суттєві недоліки системи управління ризиками капіталу або капіталу достатньо, щоб мінімізувати можливі негативні наслідки цих недоліків.

Самооцінка банку

Важливим вхідним елементом наглядової оцінки достатності капіталу є самооцінка банку. Саме в ICAAP банк самостійно оцінює необхідний рівень капіталу для реалізації своєї стратегії на трирічному горизонті з урахуванням усіх суттєвих ризиків та стрес-сценаріїв.

Крім того, банк оцінює ефективність окремих бізнес-напрямів з урахуванням їхніх ризиків та може найбільш ефективно перерозподілити доступний капітал між ними. У разі потреби банк завчасно планує залучення капіталу.

Отже, оцінка достатності внутрішнього капіталу (ICAAP) містить важливу інформацію для ефективного проведення SREP та є вагомим для ефективності управління капіталом і розуміння ризиків банком.

Економічна та нормативна перспективи ICAAP

Оцінка достатності внутрішнього капіталу здійснюється одночасно за двома перспективами – економічною та нормативною. За економічною перспективою банк кількісно оцінює всі ризики своєї діяльності. Тобто банк розраховує обсяг капіталу, якого буде достатньо для покриття можливих втрат від ризиків на горизонті одного року з високим рівнем довіри.

Водночас банк може самостійно обирати методики та релевантні припущення для оцінки, має враховувати вагомі прогнозні зміни у своєму профілі ризиків. Крім оцінки за базовим сценарієм, банк обов’язково оцінює ризики за стресових умов. Надалі оцінки всіх суттєвих ризиків окремо за базовим сценарієм та за стресових умов складаються, більша з двох визначає необхідний рівень капіталу за економічною перспективою. Цей необхідний рівень має бути повністю покритий доступним основним капіталом.

За нормативною перспективою банк оцінює свою спроможність виконувати вимоги регулятора до достатності капіталу на горизонті трьох років. Оцінка базується на двох сценаріях: базовому (що передбачає реалізацію стратегії банку) та несприятливому. Несприятливий сценарій розробляється банком та має включати припущення про настання малоймовірних кризових подій, які релевантні для банку, виявляють суттєві ризики в його діяльності.

Доступного капіталу має бути достатньо, щоб забезпечити дотримання вимог регулятора в разі реалізації обох сценаріїв, зазначають в Нацбанку.

Варто зазначити, економічна перспектива більш індивідуальна. Оцінений за економічною перспективою капітал достатній для покриття неочікуваних збитків із високим рівнем довіри. Нормативна – це грубіша оцінка змоги дотримуватися нормативних вимог за будь-яких умов.

Обидві перспективи пов’язані між собою, а оцінки ризиків та втрат від них мають бути порівнюваними. Якщо банк ідентифікував певний рівень ризику за економічною перспективою, у нормативній перспективі він має відобразити порівнянні за сумою втрати від цього ризику.

Значна розбіжність в оцінках одних і тих самих ризиків свідчить про недостатню якість використаних банком моделей або неадекватні припущення. Тож банк має порівнювати результати, отримані за обома перспективами, та узгоджувати їх.

Підготовка до реалізації оцінки достатності внутрішнього капіталу

Для забезпечення оцінки достатності внутрішнього капіталу банк розробляє план підтримки капіталу на необхідному рівні за обома перспективами.

Також оцінка достатності внутрішнього капіталу передбачає заходи управління капіталом: оцінку зваженої на ризики дохідності бізнес-процесів, алокацію капіталу між бізнес-лініями залежно від неї, встановлення обґрунтованих лімітів операцій тощо.

Слід зазначити, оцінка достатності внутрішнього капіталу фактично є неперервним процесом, достатність капіталу має відстежуватися постійно, а всі розрахунки – своєчасно актуалізуватися.

В підсумку варто зазначити, в  Україні з 2022 року розпочнеться тестовий період ICAAP. У розпорядженні банків є близько року, щоб підготуватися до повноцінного впровадження вимог із 1 січня 2023 року. Надалі результати ICAAP ураховуватимуться під час наглядової оцінки SREP.

Написать комментарий
💬 Последние комментарии
гость
вот интересно, хлопци с рустрата всем "институтом" читают новостную ленту аж целого "английского форин-офиса", или по отдельности? Потому-что там сегодня про Россию пишут одно, а вчера другое. Непонятен научный - "институтский подход" к новостям, хотя ... если всем "институтом" раскладывать пазлы! - то наверно со временем что-то и получится. Из двух картинок слепить одну, но это вряд ли в данном - английском случае, потому как форин-офис чётко заявил, что ни с какими посторонним для них президентами реальные власти Британии искать встречи не планируют. Им своих лордов-сэров-пэров с их офшорными проблемами с Россией хватает, чтобы с дурного ума через их голову "налаживать" бизнес-контакты с временным (по меркам англичан) правительством Рф. Проблемы офшорной колонии (опять же с т.з. Лондона) если форин-офис и волнуют, то только по вопросу "где бабки мистер Романофф?"(задолжавшие ещё с 18го века, и еле-еле закрытый сейчас российским золотом, отгруженный рекордными темпами в ихний королевский бункер). Любые дипломатические контакты Англии и России (запоминайте как отче наш) - это всегда сначала вопрос старых долгов, пока конечно существует в природе королевская власть, и только потом какой-то там бла-бла-бла. России с Англией в дипломатии и просто и тяжело, просто - потому что "сначала деньги а потом стулья", а сложно - потому "сначала деньги а потом стулья". Вот такие они высокие отношения прямого олигархического авиарейса Москва-Лондон. Кесарю кесарево, слесарю - слесарево, офису - офиссово, а дипломатам - ноту и претензию. Так весь мир узнаёт про английскую внешнюю политику, когда это им будет необходимо. В Англии у каждой бочки своя затычка, т.е. - у официальной конторы свои права-обязанности и полномочия, прописанные - видимо будет новостью для хлопцев с рустрата - королевскими распорядителями с 16го века. С небольшими коррективами от последующих королей-королев и прочих великобританских цезарей. Есть королевский протокол работы и ответственности за неё ихнего премьера, другого там тупо не предусмотренно. Ни по новостям, ни по пазлам. Но хлопци с рустрата видимо не в курсах, что в Англии не просто монархия, а монархия, которой очень сильно задолжала российская монархия. Со всеми вытекающими.
СКОРО ЖДИТЕ КИНО В уКРАИНЕ
В ближайшее время нам покажут кино с трупом. В трупе опознают зеленского. Обвинят кого - понятно! Поднимается жуткая суматоха с боевыми действиями. Настоящщий зеленский пьёт кофе у себя на даче. Скажете такого быть не может? Потому что не может быть никогда? А репетиции подобных сцен уже были. И режиссёр умелый имеется...
гость
опять Косырев бред про Китай пишет. Да прикрыли в КНР на корню уйгурско-тайвансько-гонконскую лавочку международных бизнесменов от "просвещения и образования". По итогам проверкм режима эксплуатации школьников, их уровня знаний и его качества - от таких вот "частных репетиторов" из конторы "рога и копыта Капитализма". Притушили дятлов-репетиторов переделанных под бизнесок образовательных программ КНР, которые под видом обучалки решили пару шекелей срубить на хатынку в Лондрне - вот и вся разгадка "репрессий против частных учителей". Косыреву прочитать Конституцию Китая видимо слабо, да? Статья 1. Китайская Народная Республика является социалистическим государством демократической диктатуры народа, руководимым рабочим классом и основанное на союзе рабочих и крестьян. Социалистический строй является основным строем Китайской Народной Республики. Руководство со стороны Коммунистической партии Китая является самой сущностной особенностью социализма с китайской спецификой. Запрещается любым организациям или частным лицам подрывать социалистический строй. ... Статья 4. Все национальности в Китайской Народной Республике равноправны. Государство гарантирует законные права и интересы всех национальных меньшинств, охраняет и развивает отношения равенства, сплоченности, взаимопомощи и гармонии между всеми национальностями. Запрещаются дискриминация и гнет в отношении любой национальности, запрещаются действия, направленные на подрыв сплоченности между национальностями и их раскол. Государство, учитывая особенности и нужды национальных меньшинств, помогает районам национальных меньшинств в ускорении темпов экономического и культурного развития. В районах компактного проживания национальных меньшинств осуществляется национальная автономия. Создаются органы самоуправления, осуществляются автономные права. Районы национальной автономии являются неотъемлемой частью Китайской Народной Республики. Каждая национальность пользуется свободой использования и развития своего языка и письменности, свободой сохранения или изменения своих нравов и обычаев. ... Статья 6. Основа социалистической экономической системы Китайской Народной Республики – социалистическая общественная собственность на средства производства, то есть общенародная собственность и коллективная собственность трудящихся масс. Социалистическая общественная собственность ликвидирует систему эксплуатации человека человеком, осуществляет принцип «от каждого – по способностям, каждому – по труду». На начальной стадии социализма государство поддерживает экономическую систему, при которой общественная собственность доминирует и другие формы собственности развиваются параллельно, придерживается системы, при которой распределение по труду доминирует при сосуществовании с другими способами распределения. ...
Елена
Мальта не объект моего обожания,Роджер объект моего обожания,оооо,какой он , никакой,гей мальтийский,хе
гость
бедный ребенок, ждет его больница Павлова
Игорь
Как всегда остроумно, злободневно и по существу
гость
Это точно, тропа не зарастёт. Можно приносить на могилу вместо цветов старые кравчучки и выкладывать в тик-ток.