Постпандемічне відновлення Китаю: оцінка економіки ключового торгівельного партнера України
Экономикаua.news18 ноября 2020

Постпандемічне відновлення Китаю: оцінка економіки ключового торгівельного партнера України

Зпоміж багатьох країн Китай є одним із найбільших, а відтак ключовим торгівельним партнером України. Адже, зростання внутрішнього попиту Китаю обумовлює поліпшення зовнішньої кон’юнктури для українських виробників-експортерів галузі гірничо-металургійного комплексу та аграрного виробництва.

Нагадаємо, економіка Китаю, яка на відміну від інших країн найбільше постраждала в першому кварталі 2020 року, відновлювалася надалі відносно стійкими темпами. Цьому сприяли масштабні обсяги державної підтримки як з боку уряду, так і центрального банку, який лише в першому кварталі 2020 року завдяки зниженню процентних ставок, суттєвого послаблення норми обов’язкового резервування, цільового надання коштів компаніям, діяльність яких пов’язана з поліпшенням ситуації з COVID-19, здійснив вливання в економіку додаткові ресурси на суму понад 1.2% ВВП.

Відтак відстеження економічних показників Китаю характеризує перспективу розширення зовнішньоторговельних зв’язків з КНР.

Щомісячний трекер ВВП, який оцінюється аналітиками IHS Markit,  допомагає краще зрозуміти циклічні економічні події в Китаї.

Трекер ВВП на основі Caixin Composite PMI

До глобальної пандемії показники зростання ВВП Китаю продемонстрували істотний ступінь стабільності, при цьому, воно зазнало циклічності й уповільнюватиметься через десять років зростання в контексті передбачуваною моделлю розвитку. Економіка будь-якої країни проходить, періодично повторюючи періоди росту обсягів національного виробництва та їх скорочення. Ідентичність, динамка та стабільність процесу повторів проходження національною економікою певних станів дає можливість стверджувати про циклічність її розвитку. Цикл уповільнення китайської економіки припав на початку 2020 року.

Більш чутливі показники, такі як Caixin China Composite PMI (складений IHS Markit), а також, багато офіційних статистичних даних, описали більш типові циклічні зміни в економічній активності, вказуючи на уповільнення зростання у 2015 і 2018 роках.

Рисунок 1 – ВВП Китаю, %

Джерело: IHS Markit.

Враховуючи загальний компонент з 12 високочастотних індикаторів, які все забезпечують розуміння китайських економічних подій, аналітики IHS Markit створили орієнтир для підтвердження не лише власних даних опитування PMI, але й кращого зрозуміння циклічних тенденцій в офіційних китайських даних на щомісячній основі.

Альтернативний показник зростання ВВП

В останні роки відбулися помітні події в області охоплення та діапазону економічних показників, що є в розпорядженні Китаю. З цих доступних джерел даних вибрали 12 індикаторів, які представляються особливо репрезентативними при відстеженні економічної активності. До них відносяться показники виробництва електроенергії, промислового виробництва, споживання домашніх господарств, вантажних перевезень, торгівлі та інвестицій.

Щоб створити високочастотний альтернативний показник економічної активності Китаю, аналітики передусім роз’єднали два ключові аспекти, які впливають на зростання: довгострокові структурні зміни тренду й короткострокові циклічні зміни.

Щомісячне зростання ВВП

Для порівняння місячного показника з річними темпами зростання ВВП аналітики також побудували «псевдо» щомісячні серії ВВП з офіційних квартальних даних по ВВП. Використовуючи методи інтерполяції для оцінки щомісячних тайм-рядів з квартальними показниками ВВП, ця серія також скорочується, а циклічний компонент витягується.

Прив’язка цієї серії до першого основного компонента наших високочастотних індикаторів за допомогою лінійної регресії дає нову серію оцінок зростання в рік на основі набору альтернативних показників. Результати наведені нижче (рис. 2).

Рисунок 2 – Оцінка псевдо ВВП до річних темпів зростання ВВП

Джерело: IHS Markit.

Наразі отримали можливість відновити зв’язок з офіційними квартальними даними по ВВП, додавши назад в довгостроковий компонент тренду в трекер ВВП. Про це йдеться на наведеній нижче діаграмі (рис. 3).

Рисунок 3 – Відновлення зв’язку з офіційними квартальними даними по ВВП

Джерело: IHS Markit.

На основі двох попередніх графіків можна побачити, що економіка Китаю дійсно, ймовірно, відчула деяку циклічність зростання ВВП в порівнянні з тим, що зазначено в офіційній статистиці.

Наприклад, більш повільне зростання економічного виробництва був помічений протягом 2015 року, до того, як у 2016/2017 році відбулося зростання. У 2018 році знову спостерігається подальше уповільнення темпів зростання. Ці цикли в цілому відповідають тим, які сигналізуються щомісячними даними PMI (рис. 4).

Рисунок 4 – Caixin Composite PMI проти циклічного відстеження ВВП

Джерело: IHS Markit.

Попри те, що індекси PMI не співставні безпосередньо один з одним, вони, як правило, вимірюють основні зміни в активності, на відміну від темпів зростання в рік, зазначених трекером ВВП, тому цифри PMI іноді мають помітну перевагу — позитивний взаємозв’язок між циклічною складовою ВВП та індексом PMI Caixin Composite підтверджує корисність даних бізнес-опитувань в розумінні короткострокових економічних змін.

Дані за жовтень 2020 року

Останній масовий випуск офіційних даних підтверджує, що китайська економіка продовжила відновлення в жовтні 2020 року, що призвело до приросту промислового виробництва, роздрібної торгівлі та інвестицій.

Результати  щомісячних досліджень показують, що економіка зростає в рік до року в темпі дещо нижчим 5,0% в жовтні, що свідчить про позитивний початок четвертого кварталу 2020 року — хоча і це один із низьких показників допандемічних тенденцій, оскільки відновлення споживання продовжує відставати.

Останні дані PMI показали, що зростання, що прослідувало за сильним відновленням після локдауну, останнім часом стабілізувалося — на рівні, який в останнє спостерігали протягом 2011 року.

Написать комментарий