Стан української промисловості: відновлення секторів та прогноз
Экономикаua.news18 ноября 2020

Стан української промисловості: відновлення секторів та прогноз

Увересні 2020 року (р/р) падіння промисловості уповільнилося до «мінус» 4,4% (у порівнянні з «мінус» 5,3% у серпні 2020 року), але якщо врахувати ефект календарних днів зменшення було дещо більшим – «мінус» 5,4% (4,2% відповідно). Про це повідомили в Мінекономіки.

Адаптація до карантинних обмежень дозволяє окремим видам промисловості продовжувати проводити виробничу діяльність з урахуванням впливу реалізації відкладеного внутрішнього попиту (зокрема, у вересні 2020 році (р/р) зростання обсягів роздрібної торгівлі становило 11,6%), реалізації проєктів «Великого будівництва», зростання попиту на окремі товари на світових ринках (зокрема, металеві руди) та наявності ефекту низької статистичної бази проти торішніх показників вересня в окремих видах промисловості.

Індекс промислової продукції

За даними НБУ індекс очікувань ділової активності промислових підприємств у вересні 2020 року становив 50,1 п. у порівнянні з 48,3 п. у серпні 2020 року та 48,6 п. у березні 2020 року.

Варто зазначити, що очікування підприємств промисловості вперше з лютого поточного року досягли нейтрального рівня. У розрізі основних підвидів зменшення глибини падіння виробництва спостерігалося у переробній промисловості до «мінус» 5,8% («мінус» 7,7% у серпні 2020 року), у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – «мінус» 0,2% («мінус» 4,6% відповідно). Водночас у добувній промисловості зменшення виробництва поглибилось до мінус 2,9% («мінус» 0,1% у серпні 2020 року).

Рисунок 1 – Індекс промислової продукції, % (р/р)

Джерело: Мінекономіки.

Загалом за 9 міс. 2020 року (п/п) падіння промислового виробництва становило 7,0% («мінус» 7,4% за 8 міс. 2020 року та «плюс» 1,2% у 9 міс. 2019 року).

Рисунок 2 – Індекс промислової продукції у січні-вересні, % (п/п)

Джерело: Мінекономіки.

В цілому, динаміку промислового виробництва визначала низка ключових факторів, які обумовили зміну в основних видах промисловості (таблиця 1).

Таблиця 1 – Показники в розрізі основних видів промисловості

Джерело: Мінекономіки.

Отже, ключовими факторами, що впливали на динаміку промисловості у вересні були реалізація відкладеного внутрішнього споживчого попиту; попит з боку проєктів «Великого будівництва»; інвестиційна пауза в окремих підвидах діяльності, у т.ч. через втрати фінансових ресурсів у підприємств; низька сировинна база з боку с/г виробництва; великі запаси кам’яного та бурого вугілля; тимчасова зупинка  роботи окремих підприємств; висока конкуренція з боку імпорту; вплив пандемії коронавірусу через зовнішній канал, в тому числі обмежені поставки імпорту; низький попит на електроенергію; проведення капітального та планового ремонту на окремих ТЕС та АЕС (у т. ч. планової зупинки їх роботи).

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

У вересні 2020 року (р/р) поглиблення глибини падіння у добувній промисловості до «мінус» 2,9% («мінус» 0,1% у серпні 2020 року) відбулося внаслідок зниження обсягів видобутку кам’яного та бурого вугілля на тлі високих запасів та низької ділової активності металургійних підприємствах на внутрішньому ринку, а також призупинки роботи ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (страйк робітників).

Рисунок 3 – Індекси добувної промисловості, % (р/р)

Джерело: Мінекономіки.

Поряд з цим, стримуючим чинником у видобутку вуглеводнів були низька ціна, що знижує можливості для інвестицій у виробничу діяльність, а також певні адміністративні обмеження у даній сфері діяльності.

Металургійне виробництво

У вересні 2020 року (р/р) темпи падіння виробництва у металургії уповільнились до «мінус» 7,6% («мінус» 10,4% у серпні 2020 року).

Рисунок 4 – Індекси металургійного виробництва, %

Джерело: Мінекономіки.

Хоча, цінова ситуація на світових ринках сталі покращується (за даними Світового банку ціни на базові метали у вересні 2020 зросли на 5,9%) в умовах збільшення попиту з боку країн, які змогли стримати розповсюдження коронавірусу (зокрема, Китай) та все ще низького рівня завантаженості виробничих потужностей метпідприємств (зокрема, країн Європи), проте висока конкуренція та державний протекціонізм у традиційних для української металургії країнах експорту на тлі дії карантинних обмежень залишаються стримуючими зовнішніми чинниками.

Рисунок 5 – Середні світові ціни на базові метали (дані Світового банку) та металургійне виробництво, % (р/р)

Джерело: Мінекономіки.

Поряд з цим, на внутрішньому ринку чорних металів негативний вплив на виробничу діяльність справляє інвестиційна пауза в окремих підвидах будівництва — споживачів металургійної продукції (у вересні 2020 року (р/р) індекс будівельної продукції у житловому будівництві зменшився на 7,1%).

Машинобудування

У вересні 2020 року (р/р) темпи скорочення виробництва у машинобудуванні уповільнились до «мінус» 9,1% («мінус» 22,8% у серпні 2020 року) на тлі продовження адаптації підприємств до діяльності в умовах адаптивного карантину як на внутрішньому ринку (відновлення роботи окремих підприємств автовиробництва, збільшення бюджетних витрат на оборону), так і зовнішньому (перманентне відновлення попиту з боку заводів партнерів у країнах ЄС).

Рисунок 6 – Індекси продукції машинобудування, %

Джерело: Мінекономіки.

Слід зазначити, що фінансові втрати підприємств під час запровадження карантинних обмежень, що негативно позначалися на скороченні інвестиційної діяльності в економіці та збереження дії стримуючих чинників сформованих раніше (висока конкуренція з боку імпорту, нестабільні внутрішні замовлення) продовжують негативно впливати на машинобудування.

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

У вересні 2020 року (р/р) виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів прискорило падіння до 8,7% («мінус» 0,4% у липні 2020 року) через низьке забезпечення сировиною для переробки з боку сільського господарства (скорочення індексу с/г виробництва на 19,2% у вересні 2020 року, зокрема, внаслідок низького врожаю олійних культур, овочів та фруктів) та високої конкуренції з боку імпорту.

Рисунок 7 – Індекси виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, %

Джерело: Мінекономіки.

Поряд з цим, карантинні заходи, зокрема у країнах-торгових партнерах, а також низький попит з боку вітчизняних закладів громадського харчування, залишаються додатковими стримуючими чинниками розвитку виробництва харчових продуктів та напоїв.

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

У вересні 2020 року (р/р) у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря виробництво уповільнилося до «мінус» 0,2% (проти «мінус» 4,6% у серпні 2020 року), що було зумовлене покращенням показників виробництва електроенергії на ТЕЦ та ТЕС.

Рисунок 8 – Індекси продукції у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, %

Джерело: Мінекономіки.

Водночас на тлі низької вартості природного газу зберігається зростання його споживання, який розподіляється регіональними газорозподільними компаніями.

Нагадаємо, значні обсяги державної підтримки в країнах торгівельних партнерах сприяли поступовому відновленню промисловості та будівництва. Додатковим фактором було нарощення обсягів зовнішньої торгівлі на тлі послаблення карантинних обмежень. Свідченням цього є динаміка випереджаючих індикаторів нових експортних замовлень, насамперед у промисловості Китаю, темпи зростання яких у серпні були рекордними з січня 2011 року. Попри прогнозоване подальше відновлення у 2021 році у цілому економіки країн – ключових торгівельних партнерів не досягнуть докризового рівня, що впливатиме на експортний потенціал України. Крім того, новий виток зростання кількості захворювань в окремих країнах, який спостерігається з кінця червня, посилив ризики більш затяжного виходу з кризи.

Написать комментарий