В Раді розглядають законопроект про банкрутства
Экономикаsud.ua24 апреля 2020

В Раді розглядають законопроект про банкрутства

Законопроектом вносяться зміни до Кодексу України з процедур банкрутства, які стосуються запровадження тимчасових механізмів на період дії карантину.

На офіційному сайті Верховної Ради з’явився текст законопроекту № 3322 «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)». Авторами є група народних депутатів на чолі із Сергієм Тарутою.

Новації

Законопроектом вносяться зміни до Кодексу України з процедур банкрутства, які стосуються запровадження тимчасових механізмів на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Проектом пропонується доповнити Прикінцеві положення Кодексу України з процедур банкрутства новим пунктом, що містить наступні норми:

  • збори та комітет кредиторів можуть проводитись дистанційно у режимі відеоконференції. Носій відеозапису відеоконференції є додатком до протоколу зборів та комітету кредиторів. Протокол зборів або комітету кредиторів підписується арбітражним керуючим одноосібно;
  • збори та комітет кредиторів можуть проводитись шляхом опитування. Арбітражний керуючий надсилає всім учасникам зборів кредиторів або членам комітету кредиторів боржника відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку кредитори мають надіслати свою відповідь з прийнятим рішенням (за, проти чи утримався), і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання кредиторам запитів здійснюється на адреси електронної пошти, вказані кредиторами в заявах з вимогами до боржника, заявах по суті справи або заявах з процесуальних питань. У разі, якщо в кредитора відсутня адреса електронної пошти запит може надсилатись поштовим відправленням. В такому разі строк проведення опитування повинен враховувати строки перебігу поштової кореспонденції. Кредитор надсилає прийняте ним рішення арбітражному керуючому протягом строку, вказаного в запиті. Рішення кредитора має бути безумовним. Відповіді, надіслані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення кредитора щодо порушеного арбітражним керуючим питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання. Арбітражний керуючий зобов’язаний викласти прийняте рішення у формі протоколу, додати до нього копії відповідей усіх кредиторів, які взяли участь в голосуванні та надіслати всім учасникам зборів кредиторів або членам комітету кредиторів в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від кредиторів. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.
  • арбітражний керуючий не несе відповідальності за невчинення дій, передбачених цим Кодексом у разі, якщо їх вчинення не відповідає вимогам карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19);
  • продовжуються строки проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність), звернення у межах провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником, дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, оголошення про проведення першого, повторного та (або) другого повторного аукціону, виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника, процедури розпорядження майном, ліквідації, реструктуризації боргів боржника та погашення боргів боржника.

Проектом пропонується встановити, що тимчасово на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 90 днів з дня його відміни не допускається відкриття провадженнях у справах про банкрутство боржників – юридичних осіб за заявою кредиторів за вимогами до боржника, що виникли з 01 лютого 2020 року та продовжується строк, визначений частиною шостою статті 34 цього Кодексу.

Також пропонується, щоб комітет кредиторів та забезпечений кредитор (щодо майна, яке є предметом забезпечення) мав право прийняти рішення про зупинення проведення аукціонів з продажу майна боржника. У разі прийняття комітетом кредиторів та (або) забезпеченим кредитором (щодо майна, яке є предметом забезпечення) такого рішення, арбітражному керуючому заборонено здійснювати оголошення про проведення аукціону протягом строку, вказаному в абзаці шостому цього пункту.

Важливим аспектом є пропозиції щодо призупинення нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами, які реструктиризовані планом санації чи реструктуризації боргів боржника. Штрафні санкції за невиконання боржником таких зобов’язань не нараховуються. Прострочені зобов’язання, які передбачені планом санації чи реструктуризації боргів боржника, підлягають розстроченню на строк виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника.

Написать комментарий