Зменшуючи концентрацію портфеля: Нацбанк посилює увагу до ризиків кредитів бізнесу
Экономикаua.news13 июля 2021

Зменшуючи концентрацію портфеля: Нацбанк посилює увагу до ризиків кредитів бізнесу

Кредитні концентрації обумовлюють суттєві ризики для стійкості банківської системи та фінансової стабільності загалом. Про це пише Нацбанк у звіті про фінансову стабільність, оприлюдненого в червні 2021 року.

Ризики пов’язані з кредитуванням великих позичальників та бізнес-груп значною мірою матеріалізувалися упродовж кризи 2014 – 2016 років, але продовжують залишатися актуальними й сьогодні.

Концентрації великих кредитів на рівні банківської системи значно зменшилися, але в окремих банках проблема залишається. Більшість корпоративних банків має надмірну частку великих боржників у портфелі, тож повинна диверсифікувати кредитування.

Ми вирішили висвітлити підходи регулятора щодо зменшення кредитних ризиків корпоративних позичальників банків.

Ризики концентрації великих кредитів

За останні роки концентрація великих кредитів та кредитів великим бізнес-групам у корпоративному портфелі банків знизилася. У банківській системі рівень концентрацій на сьогодні перебуває на прийнятному рівні: частка великих кредитів становить 29% сукупного чистого портфеля кредитів бізнесу.

Проте ризики не зникли повністю. Рівень кредитних концентрацій в окремих банках усе ще високий. Частка 20 найбільших позичальників у чистому корпоративному портфелі 10 найбільших банків перебуває в діапазоні 25 – 52%, зазначають в Нацбанку.

Наразі регулятор обмежує кредитні ризики великих позичальників та груп пов’язаних контрагентів через пруденційні нормативи на рівні окремого банку. Проте важливо контролювати ризики концентрацій і на рівні всієї банківської системи.

Висока концентрація кредитів бізнес-груп створює підвищені ризики: операційні або фінансові негаразди одного підприємства групи в певній галузі часто призводять до припинення обслуговування боргів усіх підприємств групи.

Це може створити проблеми для багатьох банків. Кредити 20 найбільшим бізнес-групам займають 32% корпоративного портфеля всіх банків. За чотири роки ця частка скоротилася на 12 в. п. Значна частина з них – непрацюючі кредити переважно у державних банках, що майже повністю зарезервовані. Відповідно до стратегії управління NPL найближчими роками банки мають очистити свої баланси від таких кредитів.

Рисунок 1 – Частка великих кредитів та кредитів 20 найбільших бізнес-груп у корпоративному портфелі банків

Джерело: НБУ.

Водночас 20 найбільших бізнес-груп за чистими кредитами становлять 20% у корпоративному портфелі. Ця частка знизилася за останні чотири роки на 14 в. п.

Зменшення концентрацій шляхом списання старих великих кредитів та активне кредитування малого і середнього бізнесу в комплексі обумовило диверсифікацію ризиків.

Вплив оцінки ризиків на їх концентрацію

Скорочення концентрацій та підвищення якості великих корпоративних кредитів – результат зміни кредитних політик банків та наслідок регуляторних реформ.

Останні декілька років Нацбанк спонукав банки консервативніше оцінювати кредитні ризики великих позичальників та бізнес-груп.

Наразі банки мають покладатися на консолідовану аудійовану фінансову звітність груп під спільним контролем. Компанії, що залучають кредити обсягом понад 200 млн грн, також повинні мати аудійовану звітність.

Для кращого моніторингу кредитного ризику Нацбанк стрес-тестує найбільших позичальників банків, створив та на постійних засадах оновлює реєстр бізнес-груп.

Рисунок 2 – Чисті кредити 20 найбільших бізнес-груп від 20 найбільших банків, квітень 2021 року

Джерело: НБУ.

На рисунку (рис. 2) зображено вершини мережі по колу представляють 20 найбільших банків пропорційно розміру чистих корпоративних кредитів. Вершини в середині кола представляють 20 найбільших бізнес-груп пропорційно обсягу чистих кредитів цим бізнес-групам. Зв’язки між вершинами мережі відображають обсяг чистих кредитів, наданих банками бізнес-групам, товщина лінії пропорційна сумі кредитів.

В підсумку варто зазначити, наразі регулятор  працює над упровадженням нових підходів до оцінки великих ризиків, які розширять межі їх охоплення. Регулятор й надалі здійснюватиме постійний моніторинг якості оцінки великих ризиків та рівня боргових концентрацій, щоб не допускати накопичення системних ризиків.

Стосовно банків, то вони змушені будуть диверсифікувати портфелі, не допускати великих концентрацій та оцінювати кредитні ризики, беручи до уваги фінансову звітність усієї групи, а не лише окремих підприємств.

Нагадаємо, після активної фази коронакризи обсяги кредитування підприємств помірно, проте стабільно зростають. З початку 2021 року гривневі корпоративні кредити зросли на 6% на валовій основі та 10% на чистій. Обсяг валютних кредитів бізнесу майже не змінився.

Написать комментарий
💬 Последние комментарии