КурьёзыSep 29

У Туреччині п’яний чоловік разом із рятувальниками шукав у лісі сам себе

Курйоз­ний ви­па­док став­ся в Ту­реч­чи­ні. Тут чо­ло­вік брав участь у сво­їх же по­шу­ках. 50-річ­ний Бей­хан Мут­лу ра­зом з дру­зя­ми від­по­чи­вав у лі­со­во­му ма­си­ві в Бур­сі. Доб­ря­че ви­пив­ши, вно­чі він ві­дій­шов уг­либ лі­су та про­пав. Дру­зі не змог­ли його знай­ти са­мос­тій­но й вик­ли­ка­ли по­лі­цію.

nk_hauz/aUYN8XHnR.jpeg

У по­шу­ках чо­ло­ві­ка бра­ли участь на­віть міс­це­ві жи­те­лі, які ра­зом з пра­во­охо­рон­ця­ми та ря­ту­валь­ни­ка­ми про­чі­су­ва­ли ліс.

У який­сь мо­мент во­лон­те­ри ста­ли го­лос­но кри­ча­ти ім’я чо­ло­ві­ка. У від­по­відь від­гукнув­ся один з доб­ро­воль­ців, який крик­нув:

«Я тут!»

Чо­ло­вік при­єд­нався до по­шу­ків, не зна­ючи ко­го шу­ка­ють. По­лі­ція скла­ла звіт про за­вер­шення опе­ра­ції та дос­та­ви­ла зник­ло­го до­до­му.

💬 Последние комментарии
3020
К концу коденции у Зедебила рейтинг будут как у недотраленного Хрющенко, в пределах 1 процента. Главное, не дать уйти клоуну за кордон, пусть до конца жизни высаживает 1 миллиард деревьев, как обещал или посадят его, вместе с камарильей.
3020
В этом истинная суть нынешней власти. Одной рукой торгуют, другой рукой воюют. Настоящие Иуды несвоего народа.
Ариключения Электроника
Как так, импортировать грязную и вонючую агрессорскую электроэнергию? Та це ж зрада. Не говоря уже про Беларусь с непризанным президентом.
ЖРИТЕ И ОБЛЯПАЙТЕСЬ!
Жрите "хлеб" из опилок! Заслужили! Скоро и такая "пища" не по карману будет !!!
Весёлый Роджер
Щоб було файно щирюку свидомому домувати, що над москалями вже стали панувати! В РФ на октябрь 2021г: Цукор 1 кг — 46 руб = 15грн - у щирых колонистов - 25,90 грн! Олія соняшникова 1 л — 109 руб = 36 грн, - у ждущих грошей вид панов - 63,00 грн! Яйця 10 шт. — 105 руб = 34 грн – ось тут бачите? Велыка Перемога у ждунов – 32.50 грн!!! Хлеб Дарницкий ржаной ХЛЕБОЗАВОД №22, 700г – 29.89 руб = 9.8 грн, у щеникакнывмырлых – 19.8 грн!!! Паляница Украинская «Хлебозавод №22», 700 г – 46.99 руб = 15.41 грн , а у скакунив - 21.89 грн!!! УСЁ!!! То вже пыхва гэтой пиндо колонии – Занавес!!! Сливай воду гаси свет – пыди сделай панам остатній миньет! «Ще нэ вмэрла Украина, алэ вмэрти мусіть!...» P.S. Эй ждуны панувания, не верите? И не надо – все эти цены можно в Инете легко проверить!
Я буду жаловаться Гитлеру!
Дорогой дедушка Гитлер, ты тупая обезьяна! Я тебе гарантирую это! Урезонь поляков ибо они унтерменши!
З ПОКРАЩАННЯМ вАС, уКРАИНЦИ!!!
З ПОКРАЩАННЯМ вАС, уКРАИНЦИ!!!
Авторские статьи