ОбществоИсточник13 мар.

Народ про прОклятого пса Мазепу

nk_hauz/-mve0uyyixiy3zxvwja7.jpg

Дума про Палѣя и Мазепу.

Ой ты гадаешъ, Мазепо, ты гадаешъ измѣняти, Ой ты хочешъ, ты хочешъ Царя одступати! Ой ты гадаешъ, Мазепо, въ пень Москву рубати, А самъ хочешъ да на столицѣ царемъ царствовати!

Ой що взмовить Гетьманъ Мазепа къ Палѣю Семену: - Ой Палѣю, Палѣю Семене! Чи не зрадишъ ты мене?

"Ой якъ же я маю, Гетьмане Мазепо, тебе изражати, "Коли ты будешъ, Гетьмане Мазепо, добре починати."

- Я думаю, Палѣю Семене! въ пень Москву рубати, А сам хочу да на столицѣ царемъ царствовати! -

"Впередъ-же ты будешъ, Гетьмане Мазепо, у стовба стояти, А нêжъ будешъ на столицѣ царемъ царствовати."

Ой не знавъ, не знавъ проклятый Мазепа якъ Палѣя зазвати; Ой ставъ же, ставъ проклятый Мазепа на бенкетъ запрошати. - Ой прiѣдь, прiѣдь, Палѣю Семене! Да на бенкетъ до мене! -

Ой скоро Палѣнко Семенъ зъ своимъ вôйськомъ прiѣзжае, Ой такъ скоро проклятый Мазепа чашу меду высылае. Ой пье Палѣй, ой пье Семенъ да головоньку клонить, А Мазепинъ чура Палѣю Семену кайданы готовить. Ой пье Палѣй, ой пье Семенъ, изъ нôгъ извалився, Барзо тому Гетьманъ Мазепа стоя звеселився. Ой якъ крикне проклятый Мазепа на свои гайдуки: - Ой вôзьмѣте Палѣя Семена да у тѣсныи руки! - Ой якъ крикне проклятый Мазепа на свои лейтары: - Ой вôзьмѣте Палѣя Семена закуйте въ кайданы! Ой якъ крикне проклятый Мазепа на свою вôзницю: - Ой вôзьмѣте Палѣя Семена да вкиньте въ темницю!

Не давъ Гетьманъ Палѣю Семену ни пити на ѣсти, Докôль не выславъ проклятый Мазепа на столицю листы. - Отто-жъ тобѣ, промовляе, Царю! есть Палѣй измѣнникъ! Вôнъ тебе хоче вже одступати, въ пень Москву рубати, А самъ хоче да на столицѣ царемъ царствовати. -

Обôзветься Палѣй Семенъ зъ темнои темници: "Бреше, бреше проклятый Мазепа въ Царя на столицѣ! Отже-жъ тобѣ, да праведный Царю! самъ Гетьманъ измѣнникъ, Вôнъ тебе хоче вже одступати, въ пень Москву рубати, А самъ хоче да на столицѣ царемъ царствовати."

Ой що взмовлять мосцивыи паны до праведна Царя: Выпускай ты, да праведный Царю, Палѣя зъ темницû, А то будуть бусурманы Шведы на твоêй столицѣ.

Да ще хмѣль, да ще зелененькiй на тычину не звився, А вже Палѣй пôдъ Полтавою изъ Шведомъ побився. Да ще хмѣль, да ще зелененькiй головокъ не зхиливъ, А вже Палѣй пôдъ Полтавою и Шведôвъ побивъ. Ой кликне, покликне да Король Шведськiй, на гарматѣ стоя: "Втêкаймо скорѣйшь, Гетьмане Мазепо, зъ Полтавського поля!" - Тогди" воны утекали усѣ зъ-пôдъ Пôлтавы... Богдай воны не дôждали биться зъ козаками!

М.Максимович "Украинскiя народныя пѣсни", Москва, 1834 г., стр.57-60 http://www.archive.org/details/ukrainskiianarod01maksuoft

***

Пѣсня про Мазепу.

Мазепо Гетьмане, израдливый Пане! Злее починаешъ, зъ Шведомъ накладаешъ И на Царя Восточного руки пôдôймаешъ. Пôднявъ еси Орду, изробивъ тревогу! - А при тôй измѣнѣ бувъ Кочубей да Искра: Пôшли-жъ воны зъ-пôдъ Полтавы да до Царя знишка. А Царь вѣры не дôнявъ, до Мазепы одôславъ: Скоро-жъ ûхъ Мазепа взрѣвъ - барзо звеселився; А Кочубей изъ Искрою слёзами облився. Усѣ Паны Сенаторы, усѣ бенкетъ мали; Кочубея-жъ изъ Искрою барзо забували. Тôльки ты ихъ не забувъ, Миргородскiй Пане, Що Кочубей изъ Искрою за Вкраину стали! - У Кiевѣ на Подолѣ порубаны груши; Погубивъ-же песъ Мазепа невинныя души! Ой выгорѣвъ весь Батуринъ, зôсталася хата; Да вже-жъ твоя, псе Мазепо, и душа проклята. Бувъ у тебе, псе Мазепо, одинъ хлопець Нѣмецъ.... Пôшло-жъ твое, псе Мазепо, усе добро нивець!

М.Максимович "Украинскiя народныя пѣсни", Москва, 1834 г., стр.110-111 http://www.archive.org/details/ukrainskiianarod01maksuoft

***

Солодким медом да солодким вином кубки наповняли, А й у той час Сем[ена] П[алія] й на бенкет зазвали. Ой як крикн[ув] пес М[азепа] на свої лейтари — Возьміть, возьм[іть] С[емена] П[алія] й забийте в кайдани. Ой забив же у кайдани да вкинув в темни[цю], А сам їде пес Мазепа к осуд[ару] на столицю. Не я ж тобі, велик осудару, не я тобі змєна, Змєна ж тобі, велик осудару, [в]ід Пал[ія] Семена. Ой як зійшов П[алій] С[емен] на високу могилу — Стійте, молодці, не лякайтесь, ще ж я не загинув. Ой як крикнув да великий сударь сидя на столиці, Біжіть, біжіть, випускайте Палія з темниці, Нехай біжить, не пускає шведа на столицю. Ой як зійшов П[алій] С[емен] на високу могилу — Стійте, молодці, не лякайтесь, ще ж я не загинув. Ой іще хміль зелененький з землі витикався, А вже Палій Семен з шведом войовався. Ой уже хміль зелененький з тичини додолу, Не пускає С[емен] П[алій] а шв[еда] додому.

***

Під городом під Солидоном Мазепа гуляє, Палія Семена на охоту визиває. Став Семен Палій на охоту прибувати, Став його проклятий Мазепа медом, вином частовати, А не знав же Палій Семен, як слави зажити, Велів вистрілити з ломової пушки двічі. Сунулась превражая орда осою у вічі, Крикнув, покрикнув превражий Мазепа на свої янчари: Возьміть, возьміть Палія Семена да залийте в кайдани. Взяли, взяли Палія Семена да залили в темницю, А сам побіг, проклятий Мазепа, аж до царя на столицю. Казав єси, милостивий царю, що Семен Палій не змінщик, А Семен Палій хотів шведа піднять да Москву в пень вирубать. А крикнув-покрикнув Семен Палій, сидячи в темниці: Брешеш ти, проклятий Мазепа, хоть ти в царя на столиці. [Н]е чути вражого Мазепи, з столиці не чути, Тільки чути Палія Семена, [що] сидить у темниці. Пропала Мазепина слава, навіки пропала, А Палієві Царство Небесне і довічная слава.

Из записей народного творчества Т.Г.Шевченко: http://litopys.org.ua/shevchenko/shev512.htm via

💬 Последние комментарии
---
судя по тому что делает Зеленский Порошенко далеко не вчерашний.Все идет к повторению кремлевской смены власти-Путин-Медведев-Путин.Только на Украине другой принцип-Порошенко сделал все что только было возможно сделать для того что бы на**выборах победил** Зеленский...теперь тоже самое делает Зеленский....Ну а то что Порошенко ездит по миру на всяческие ОФФИЦИАЛЬНЫЕ форумы и от имени Украины что то там требует и дает советы это и есть доказательство .......
Ника
👍
Ника
Абсолютно верно!!
кипчак
Забавно. Карл Маркс под запретом, а литературное творчество нацистов и их почитателей в открытом доступе. Пропаганда вещь необходимая, если это правильная пропаганда, но когда она расходится с элементарной логикой - это яд для мозгов и души. Отличить адептов этих двух направлений легко даже внешне: отравленные - злобные, человеконенавистники, агрессивные, что отражается в мимике и чертах лица, призывают к войнам, революциям прочим радикальным средствам борьбы с оппонентами, а те, кто дружит с логикой, в первую очередь, критически оценивают себя, думают прежде чем сказать, пытаются детально разобраться в том, что говорит оппонент, доброжелательны, призвают к мирному решению проблем, уравновешены и т.п.
Елена
Хохлов он гнойный пидар, уточняю.
Игбун Хохлов
Запомни, хохлопидар: Россия ни на кого не нападает и не собирается нападать. Но если какая-то хохлатая блядь выебнется, хохлопотамия перестанет существовать через несколько часов.
кипчак
За бедными и неизвестными не приходят. Можно осуждать дамочек, которые зарабатывают или продвигаются по карьернй лестнице таким способом, но у медали есть и вторая сторона. Как быть тем, которые не хотят быть выброшенными на улицу и остаться без работы в наш бурный век, чувствуют психологическое давление, по молодости и неопытности не знают, как нужно противостоять домогательствам начальника? Впрочем, каюсь, занесло. Судя по релити-шоу, в наше время почти каждая девица мечтает именно таким способом устроить себе жизнь, но не каждой удается или удается, но ненадолго. То ли дело в советские времена, вопрос решался при помощи парткома и месткома.