Украинцы смогут менять не только фамилию, но и отчество
Обществоsud.ua03 июня 2020

Украинцы смогут менять не только фамилию, но и отчество

3 июня Верховная Рада рассмотрит в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отчества» №2450 авторства народных депутатов из «Слуги народа», в частности, Владимира Ватраса. Так,  предлагается дополнить статью 295 Гражданского кодекса и статью 149 Семейного кодекса положениями, разрешив физическому лицу менять не только свою фамилию и (или) имя (что уже предусмотрено действующим законодательством), но и отчество.

Как указано в пояснительной записке к проекту, необходимость внесения указанных изменений в законодательство Украины обусловлена ​​необходимостью выполнения решения Европейского суда по правам человека по делу от 16 мая 2013 «Гарнага против Украины», а также необходимостью приведения украинского законодательства в соответствие со ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Изменения в Гражданский кодекс предлагаются следующие:

Частина перша статті 295:

1.Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я та (або) по батькові.

Частина друга статті 295:

2.Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім'я та (або) по батькові за згодою батьків.

У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені та (або) по батькові такої особи здійснюється за згодою піклувальника

Частина третя статті 295:

 3.Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім'я та (або) по батькові за згодою одного з батьків у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.

У разі заперечення одним із батьків щодо зміни по батькові дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини.

Изменения в Семейный кодекс:

Стаття 149. Зміна по батькові дитини

1.Дитина, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або)  власне ім'я та (або) по батькові.

Частина друга статті 149:

2.Дитина, яка досягла чотирнадцяти років має право змінити своє  по батькові за згодою батьків.

У разі якщо над дитиною, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені та (або) по батькові такої особи здійснюється за згодою піклувальника.

Частина третя статті 149:

3. Дитина, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє по батькові за згодою одного з батьків у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.

Частина четверта статті 149:

4. У разі заперечення одним із батьків щодо зміни по батькові дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини.

1 комментарий

Написать комментарий
  • Гость
    03 июня 2020
    Кому чего, а кому не надо. И такое бывает.
    Ответить
💬 Последние комментарии