Обществоdenzadnem.com.ua13 нояб.

Уряд наполягає на відкритті всіх закладів освіти

nk_hauz/T4FPIT5nR.jpeg

Ка­бі­нет Мі­ніс­трів на­по­ля­гає на то­му, що ос­вітній про­цес в усіх зак­ла­дах ос­ві­ти має від­бу­ва­ти­ся у зви­чай­но­му ре­жи­мі. Про це й­деться на сай­ті Osvita.ua.

За сло­ва­ми прем’єр-мі­ніс­тра Де­ни­са Шми­га­ля, нав­чання в усіх зак­ла­дах ос­ві­ти має бу­ти від­новле­но, ос­кіль­ки аб­со­лют­на біль­шість вик­ла­да­чів є вак­ци­но­ва­ни­ми, а не­щеп­ле­ні пра­ців­ни­ки вже від­сто­ро­не­ні від ро­бо­ти.

— Уряд на­по­ля­гає на то­му, що ос­ві­та в усіх зак­ла­дах ос­ві­ти — ди­тя­чих са­доч­ках, шко­лах, уні­вер­си­те­тах, се­ред­ніх спе­ці­аль­них нав­чаль­них зак­ла­дах має бу­ти оч­ною. З по­не­діл­ка не­вак­ци­но­ва­ні вчи­те­лі і вик­ла­да­чі від­сто­ро­нен­ні від ро­бо­ти, то­му це дає змо­гу вва­жа­ти, що 100 % ко­лек­ти­вів, які ма­ють за­без­пе­чу­ва­ти ос­вітній про­цес прой­шли вак­ци­на­цію, — на­го­ло­сив Шми­галь.

Ок­рім то­го, він під­крес­лив, що по­діб­на ре­ко­мен­да­ція на­да­на Всес­вітньою ор­га­ні­за­ці­єю охо­ро­ни здо­ров’я.

— Це та­кож ре­ко­мен­дує ро­би­ти Всес­вітня ор­га­ні­за­ція охо­ро­ни здо­ров’я. Я звер­та­юся до ке­рів­ни­ків міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня з про­хан­ням док­ласти зу­силь, що­би нав­чаль­ні зак­ла­ди пра­цю­ва­ли в оч­но­му ре­жи­мі. Це важ­ли­во для по­ко­лін­ня яке зрос­тає і має вчи­ти­ся оч­но, — звер­нувся прем’єр-мі­ністр.
💬 Последние комментарии
Елена
Вы их лучше разместите на лини разграничения с ДНР и ЛНР, посмотрим как им там понравится.
А.Кашпировский
Лена, сходи к доктору. Тебе уже писали - ты застряла в 90-х и пишешь о том чего давно уже нет. Ты просто тупая, а умственное развитие у тебя остановилось лет в 16-17, потому ты тут вечно ноешь про "младую и красивую". Проснись уже, дура, это было лет 40 назад, а ты пишешь одну и ту же чепуху по пять раз в месяц, а то и в неделю. Раз есть время на херню - просто полазь в интернете и посмотри, там кроме нефти много чего нового. Тебя что-то на Ельцине и Чубайсе заклинило, очнись уже - Ельцин давно умер. Ты пишешь чушь и постоянно выставляет себя тупой маразматичкой. Давай уже к доктору, давно пора
Весёлый Роджер
Уже желающие страны выстроились в очередь по росту - пыдти воювати за своих щирых холуёв!!! Особливо им понравилась идея, що не xoxлота трусливая буде впереди биться з москалями, а сами паны! Як же цэ по щироxoxляче!!! Як там, про москальский танк ы хероя Опанаса, що всрался не з переляку, бо вид лютой ненависти до москалей! С.Семенченко - бежавшему сракой уперёд на москалей - Сала херою!
Весёлый Роджер
«Елена – 4 ноября 2020 - … И дупой и пыхвой тоже работают …опыта наберутся,знаний и будет в Украине современные и обученные кадры…,»
Весёлый Роджер
Ну как ТВАРЬ брехливая, шлюха ты орально-анальная и сраколиз вечный Шмуля Сруля, поведуй нам, таки сколько Союз поставлял машин, станков и др. высокотехнологичного оборудования??? Только не надо тут пиСдить про страны СЭВ и Африки и др. третьего Мира. Давай тварь, начинай... Шо там, дэ гивнястый твой язык, вже у сраке, як у поханой продажной собаки?
Весёлый Роджер
Луночка!!! вот она разгадка, чаму у "еры" буквы так скакали, это её так на кровати ласкали! :-)))
Весёлый Роджер
Луночка, а может не с одной машинки-ноута, а с одной кровати? Ну зашла в гости к Шмули, из соседней палаты? :-))