umj.com.ua24 нояб.

Національний статус навчального закладу необхідно буде підтверджувати

Резюме. Це одна з вимог Закону «Про вищу освіту».

Як повідомляють у Міністерстві освіти і науки (МОН) України, відтепер усі вищі навчальні заклади (ВНЗ), що мають статус національних, повинні відповідати чітко визначеним критеріям та підтверджувати його кожні 7 років. Відповідне рішення прийняв 22 листопада 2017 р. Кабінет Міністрів України. «Сьогодні статус національних мають 115 українських ВНЗ із 208. Прийнятою постановою ми визначаємо чіткі, сучасні критерії надання цього статусу, його підтвердження чи позбавлення незалежно від форми власності. Нагадаю, що це є однією з вимог Закону України «Про вищу освіту», — зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич. ВНЗ, які вже мають статус національних, повинні будуть підтвердити його за графіком, встановленим постановою. Також документом затверджені порядок та критерії надання статусу, його підтвердження чи позбавлення. Зокрема, ті ВНЗ, що стали національними до 2017 р. включно, підтверджують статус залежно від року його отримання: * 1994, 1995, 1996, 1997 — у 2018 р.; * 1998, 1999, 2000 — у 2019 р.; * 2001, 2002, 2003 — у 2020 р.; * 2004, 2005, 2006 — у 2021 р.; * 2007, 2008, 2009 — у 2022 р.; * 2010, 2011, 2012, 2013 — у 2023 р.; * 2014, 2015, 2016, 2017 — у 2024 р. У подальшому підтверджувати статус потрібно буде кожні 7 років. Рішення про підтвердження статусу або пропозицію щодо його позбавлення надаватиме Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти на основі моніторингової справи. Остання включатиме інформацію, подану самим закладом, а також результати її громадського обговорення, яке проводитиметься протягом 2 міс. Пропозицію щодо позбавлення статусу агентство передаватиме до МОН України. Підставою для позбавлення, приміром, може бути недостовірна інформація, надана ВНЗ для моніторингової справи або у відповідях на звернення під час громадського обговорення. Ще однією причиною може бути ненадання вишем річного звіту про виконання критеріїв — його заклад повинен буде подавати до 30 квітня до агентства та розміщувати на своєму сайті. Звіти так само проходитимуть громадське обговорення. Ті ВНЗ, які не мають статусу національних, можуть подаватися для його отримання на конкурсній основі. Конкурс оголошуватиме Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти до 31 січня щороку з визначенням кількості вакантних статусів на цей рік. Ця кількість не може перевищувати кількості вишів, які були позбавлені статусу національного чи втратили його в попередньому році. У разі відсутності вакантних статусів конкурс не оголошується. Критерії для надання та підтвердження статусу поділяються на обов’язкові, порівняльні та преміальні. Наприклад, до обов’язкових належать виконання законів «Про освіту» та «Про вищу освіту», Ліцензійних умов, позитивна оцінка системи внутрішнього забезпечення якості, відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов тощо. Порівняльними критеріями будуть такі, як кількість студентів денної форми навчання на одного науково-педагогічного працівника, стажування студентів та працівників в іноземних вишах, призові місця на олімпіадах та конкурсах, публікації у виданнях, включених до Scopus, Web of Science чи інших наукометричних баз, визнаних МОН України, кількість іноземних студентів, кількість об’єктів права інтелектуальної власності тощо. Преміальними критеріями визначені місце в міжнародних та незалежних рейтингах, наявність іноземних і міжнародних акредитацій, кількість працівників, яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України, кількість випускників, яким протягом останніх 10 років присвоєно почесні звання України. Слід зазначити, що статус національного відповідно до Закону України «Про вищу освіту» дає ВНЗ багато переваг, зокрема: * отримувати на пріоритетних засадах передбачені державним бюджетом кошти для провадження наукової та науково-­технічної діяльності, проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в обсязі не менш як 10% Державного бюджету, що виділяються на його утримання; * визначати норми часу навчальної та іншої роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників; * здійснювати підготовку фахівців з вищою освітою за власними експериментальними освітніми програмами та навчальними планами; * отримувати на пріоритетних засадах фінансування для придбання наукового і навчального обладнання, комп’ютерних програм тощо за рахунок Державного бюджету.

Устінов О.В. Прес-служба «Українського медичного часопису» за матеріалами kmu.gov.ua

💬 Последние комментарии
Игбун Хохлов
Для справки: Это был не Мономах, а Владимир Святославович. Внук Игоря и Ольги, правнук новгородского князя Рюрика. Мономах жил на несколько веков позже.
Луна -2
А как же тогда Владимир Мономах , князь Киевский , который крестил Русь, и его сын Юрий Долгорукий, который со своей дружиной основал Московское княжество? Кто они по твоему -"метисы, в основном помесь татар, марийцев, и славян?"в России множество национальностей, но там не зациклены, как здесь, на нации
обмен идеями
😂 1) накосить бабла для Джо 2) обмануть Ивана и накосить бабла 3) обмануть Суня и накосить бабла , теперь ваши предложения исходя из предложений.😂
Луна -2
Не совсем так- Религиозный фанатизм не использовался в войне против своих же фанатиков. Здесь мы видим обратное - рушатся памятники старины-памятники тем, кто создал это государство .У нас ведь тоже рушили памятники Ленину - как человеку, создавшему Украину.И Екатерине 2 , которая тоже создала и приняла украинских казаков к себе в Империю. Это война улицы, которая поняла что может взять в руки власть, с богатыми районами окраин ....Вспомните строчки 2 "Интернационала"-"Мы наш, мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем."
так коняку с Рузвельтом убрали
а индейца и негра оставили? или тоже в топку - пнх.
Игбун Хохлов
А я хочу, чтобы украина уехала из этой страны.
Луна -2
Идиотизм не лечится. Все начинается с того, что каждое гиперактивное население рушит памятники своим отцам - основателям( вспомним "Ленинопад в Украине), а заканчивается утверждением новой фашиствующей диктатуры- (Опять -таки пример -Украина) ведущей к уничтожению государственности в стране...И неважно, как, и кто проводит эту политику , важно то, кто за ними стоит ...
Авторские статьи