Основні зміни в новій редакції українського правопису (2019)

Як і будь-яка інша мова, сучасна українська мова – відкрита й динамічна. Змінюється словник, з’являються нові терміни в різних сферах суспільної комунікації, виникає потреба в адаптації загальних і власних назв до раніше сформульованих орфографічних правил. Українська національна комісія з питань правопису, реагуючи на зміни в сучасній мовно-писемній практиці, визначила правила написання нових запозичених слів, нових власних назв, усунула застарілі формулювання та спростила й, де це можливо, уніфікувала орфографічні норми. Умовно зміни в Українському правописі можна поділити на дві групи: слова, що не мають варіантів написання; слова, що мають два варіанти написання. Нижче наведено стислий огляд основних змін у написанні слів без варіантів. 1. ПИШЕМО РАЗОМ: а) складноскорочені слова з першими регулярно вживаними іншомовними компонентами на голосний та приголосний (що пояснюють особливість другої частини слова, відповідають на запитання який? яка? яке?): абро-, авіа-, авто- (‘само’, ‘автоматичний’), агро-, аеро-, аква-, алко-, арт-, астро-, аудіо-, біо-, боди-, боді- (перед голосним), веб-, геліо-, гео-, гідро-, дендро-, екзо-, еко-, економ-, етно-, євро-, зоо-, ізо-, кібер-, мета-, метео-, моно-, мото-, нарко-, нео-, онко-, палео-, пан-, пара-, поп-, прес-, псевдо-, соціо-, теле-, фіто-, фолк- (фольк-), фоно-: БУЛО СТАЛО авіарейс автовідповідач арт-директор біоресурси боді-арт бодібілдинг веб-сторінка економ-клас єврозона онколікарня поп-музика прес-конференція фольк-музика авіарейс автовідповідач артдиректор біоресурси бодіарт бодибілдинг вебсторінка економклас єврозона онколікарня попмузика пресконференція фолькмузика б) слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний вияв чого-небудь (вищий від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий та ін.): архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-: БУЛО СТАЛО архіскладний гіпермаркет експрес-аналіз екстра-клас макроекономіка мікрорайон міні-диск міні-футбол мультимільйонер преміум-клас супердержава топ-менеджнер топ-позиція флеш-інтерв’ю архіскладний гіпермаркет експресаналіз екстраклас макроекономіка мікрорайон мінідиск мініфутбол мультимільйонер преміумклас супердержава топменеджнер топпозиція флешінтерв’ю в) слова з першим іншомовним компонентом: анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-: БУЛО СТАЛО антивірус антисептик віце-прем’єр-міністр екс-міністр лейб-медик обер-майстер унтер-офіцер штабс-капітан антивірус антисептик віцепрем’єр-міністр ексміністр лейбмедик обермайстер унтерофіцер штабскапітан Примітка. Назви посад керівників державних органів з іншомовним компонентом віце-, визначені нормативно-правовими актами, має бути приведено у відповідність з Українським правописом внесенням відповідних змін до них. 2. ПИШЕМО ОКРЕМО ПІВ: з наступним іменником (загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини) (оскільки пів є числівником): БУЛО СТАЛО піваркуша пів-Києва півміста півхвилини півогірка пів’яблука пів-України пів аркуша пів Києва пів міста пів хвилини пів огірка пів яблука пів України Водночас пишемо разом слова, в яких пів з наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини: піваркуш, південь, півзахист, півколо, півкуля, півмісяць, півоберт, півовал, півострів. 3. ПИШЕМО З ВЕЛИКОЇ І МАЛОЇ БУКВ: а) перше слово офіційних назв найвищих державних посад та посад керівників міжнародних організацій пишемо з великої букви: Генеральний прокурор України, Генеральний секретар ООН, Президент України, Голова Верховної Ради України, Президент Сполучених Штатів Америки, Прем’єр-міністр України, Прем’єр-міністр Канади; б) назви посад (зокрема і загальні), звань, наукових ступенів тощо пишемо з малої букви: президент, канцлер, прем’єр-міністр, мер, голова, декан, директор, міністр, ректор, секретар; академік, генерал-лейтенант, заслужений діяч мистецтв, народний артист України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури, член-кореспондент, доктор наук; в) назви посад міністрів, послів, президентів академій тощо в офіційних документах, а також для підкреслення урочистості пишемо з великої букви: Міністр освіти і науки України, Посол Республіки Польща, Президент Національної академії наук України; г) назви виробничих марок технічних виробів (машин, приладів тощо) беремо в лапки: автомобілі «Нісан», «Вольво», «Фольксваген»), літак «Боїнг 777», трактор «Слобожанець», але назви самих виробів беремо в лапки і пишемо з малої букви: «нісан», «вольво» «фольксваген» (автомобілі), «боїнг» (літак), «слобожанець» (трактор); д) абревіатурні назви виробничих марок і виробів пишемо без лапок: Ан-225, А-340, В-77, КрАЗ; е) назви сайтів з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках: мережа «Фейсбук», енциклопедія «Вікіпедія», але назви сайтів без родового слова пишемо з малої букви (твітер, ґуґл); є) назви сайтів, ужиті як назви юридичних осіб, пишемо з великої букви та без лапок: РНБО ввела санкції проти Яндекса. 4. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ З БУКВАМИ Є, Ї, Ю, Я Звук [j] передаємо відповідно до вимови іншомовного слова буквою й, а в складі звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] буквами є, ї, ю, я: БУЛО СТАЛО ін’єкція конвеєр лояльний об’єкт проект проекція рояль суб’єкт траєкторія фойє феєрверк ін’єкція конвеєр лояльний об’єкт проєкт проєкція рояль суб’єкт траєкторія фоє феєрверк 5. НАПИСАННЯ ДЕЯКИХ ІМЕН У КЛИЧНОМУ ВІДМІНКУ БУЛО СТАЛО Ігоре Ігорю Олегу Олеже 6. НАПИСАННЯ РОСІЙСЬКИХ ПРІЗВИЩ Прикметникові закінчення російських прізвищ передаються так: закінчення -ой передаємо через -ий (незмінним залишається корінь слова): БУЛО СТАЛО Босо́й Донской Крутой Соловйов-Сєдой Толстой Трубецкой Боси́й (український варіант Бо́сий) Донський Крутий Соловйов-Сєдий Толстой (виняток) Трубецький 7. ЗМІНИ В ОКРЕМИХ СЛОВАХ: а) подвоєння букв на позначення приголосних маємо, якщо збігаються однакові приголосні: кореня або основи на -н- (-нь-) і суфіксів -н-(ий) -н-(ій), -ник, -ниц-(я): БУЛО СТАЛО священик письменник законність священник письменник законність б) буквосполучення ck, що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах передає звук [k], відтворюємо українською буквою к (без подвоєння -кк) БУЛО СТАЛО Діккенс Теккерей Буккінгем Дікенс Текерей Букінгем У новій редакції правопису запропоновано також низку орфографічних варіантів (ефір і етер, лауреат і лавреат (адже лаври, а не лаури), Афіни і Атени, радості і радости, директор і директорка), які повертають деякі особливості Українського правопису 1928 року, безпідставно вилучені з редакцій радянського періоду, але які мають сучасне наукове підґрунтя. Варіативність притаманна кожній мові на різних етапах її історичного розвитку. Який з варіантів залишається в минулому, визначає час.

💬 Последние комментарии
Неудобные вопросы
А почему французам деньги дают бесплатно, а болгарам, например, уже не дают?
гость
в 70ых гг не было изолированной от СССР Украины, как не было и самой "богатой республики УССР" - это неприкрытое авторское враньё. В планах и задачах 9ой пятилетки СССР (1971-1975) так и было записано - "... обеспечить переход экономики СССР по итогам развития 70-80ых гг в единый народнохозяйственный комплекс, народное хозяйство всех 15 союзных республик должно составлять неразрывное целое". Именно в 70ых гг был окончательно свёрнут "сталинский" курс - "выравнивания уровней экономического развития республик СССР согласно их возможностей и потенциалов развития" - и пошёл новый "брежневский" курс: "создание гигантских территориально-производственных комплексов (ТПК) по всему СССР". Понятно, что больше всего ТПК было развёрнуто в РСФСР, а не в Украине-Казахстане-итд - таких ТПкомплексов в РФ было развернуто около 50. Пример реальных ТПК - зап.-сибирский (тюменский) нефтегазовый ТПК, который к концу 80ых стал главным топливным центром СССР. А Кузбасс и Донбасс перешли в режим экономии, передав вымпел "самого дешёвого угля" Экибастузкому (казахстан) и Красноачинскому(вост.сибирь). Именно тогда пошло "социальное брожение" на Донбассе из-за вторичной роли в дотационном финансировании (читай закредитовании регионов реформ Косыгина-Либермана). Пример нереальных ТПК, куда были вложены кучи бабла, но проекты заглохли - переброска северных рек в среднюю азию или "новая целина" (план "оптимизации" - уничтожения 200тыс.неперспективных деревень нечерноземья). Бюрократия, а не госплан - стала править экономикой. Сначала начались эксперименты по внедрению прибылей и хозрасчёта в Туле (на Щёкиназоте), и хоть оно там провалилось - начали массово экспериментировать по всему СССР, в т.ч. и на Украине. Ну а х..ли - прибыль же попёрла! Дай прибыль, и вот тебе орден на пузо. Доэкспериментировались до износа фондов и тотального потери качества. Это была первая так называемая "административно-хозяйственная оптимизация" республик. После знаменитого постановления совмина "О некоторых мерах по улучшению планирования и экономического стимулирования промышленного производства" 1971 г. начиная с 9-ой пятилетки 1971го, "восстановили директивные задания по росту производительности труда", которая должна была затормозить развал экономики СССР, но только перевели экономическую борьбу республик под бюрократический ковёр. Пошла скрытая инфляция и гонка дефицитов, которая больнее всего ударила по тем республикам, кто бездумно копировал у себя этот самый админ.хозрасчёт. Вместо долгосрочного планирования попёрла хозрасчётная "сиюминутная выгода". УССР сняла прибыля с первоначальных дотаций по укроТПК и всё - на этом всё закончилось. Обновления производств, куда пошли фонды - не произошло. В РСФСР за счёт кратно больших "либерманских инвестиций" система "передовиков ТПК" прожила дольше, и тоже с треском завалилась в перестройку от качественно-количественного дисбаланса. Именно с 70ых гг УССР при внешнем потребительском лоске, получила от "хозрасчётной Москвы" капитальный экономический удар "либерализма". Дошло до того, что Устинов(минобороны) вместе с Подгорным(предс.верх.совета) и Байбаковым (зам.предс.совмина) начали высказывать претензии самому предс.совмина Косыгину "ты чего это делаешь дятел? ты же убиваешь все наши производственные цепочки!". На что тот отвечал "нате вам Камаз и не нойте". Украина должна была стать образцово-показательной экономикой согласно "идеальной" кооперации общесоюзных хозяйств ТПК, как самая близкая по логистике к европейским странам СЭВ куда впихнули трубу Уренгой-помары-ужгород, но не стала. Именно в 70ых сначала в Молдавии, а потом и на Украине начали проводить т.н. "вторую коллективизацию" - жуткий процесс "переподчинения и слияния" агрохозяйств и даже целых объединений, которое закончилось на иплане Горбачёве, который из пяти министерств слепил одно - ГосАгроПром СССР. Украина никак не могла в 70ых стать ни передовой, ни богатейшей. И быть таковой при перекосах делёжки бабла между "правильными ТПК РСФСР" и "отстающими ТПК прочих" никак не могла. Цифры Госплана в УССР конечно были выдержанны, иногда даже с перевыполнением - но качество упало, а износы предприятий выросли троекратно. Пошёл процесс "гонка за прибылью", где играло свою роль не то, насколько предприятие было нужно СССР или СЭВу, а у кого в совмине была прибита бюрократическая кормушка. На госплан по сути забили - рисуй цифры, а что там за теми цифрами никого не ипёт. Этот процесс Владимир Маски называет "самой богатой республикой СССР"? - ну-ну.
Елена
Вонив России антирекорды и по выявлению и по смертности.
Елена
То не я дурень.
Луна -2
Вакцинация - о ней пишут в негативном смысле- сперва об Астрозенеке - сколько умерло. ОБ АМЕРИКАНСКОЙ ВАКЦИНЕ - ДОРОГО И кто знает , сколько умрет от вакцинации?Я например ни одной из этих вакцин не верю Доверяю только российскому "Спутнику" Но на Украине его не допускают ...страна -агрессор
Луна -2
А в пипиську можно сделать ?Тогда чего только в грудь- ты бы сразу и в пипиську .Тогда бы точно Героем Украины стала
е
ха, ты ж собиралась американской прививаться, на всех углах об этом орала..кстати привилась?если нет, то чего??