Покарання за підкуп виборців: чи будуть саджати політиків на 5-7 років
Политикаwww.pravda.com.ua23 апреля 2018

Покарання за підкуп виборців: чи будуть саджати політиків на 5-7 років

"Успішний бізнес йде у владу і перетворює владу на успішний бізнес!". До реальних виборів в Україні більше року, але згадують про них публічно все частіше. І щоразу, коли чуєш аргументи депутатів-бізнесменів, згадується ця стара хохма. Нещодавно один із впливових парламентарів у відповідь на запитання про ідеологічні принципи діяльності його як депутата відповідав загальними фразами на кшталт "щоб усі зажили по-новому", наводячи особистий досвід зростання як успішного бізнесмена. По суті, один з "топів" президентської фракції не просто не приховував, що не облишив бізнесу, а й абсолютно щиро вважає, що бізнесового досвіду цілком достатньо, щоб керувати державою. Цей коментар збігся в часі зі звинуваченнями на адресу цього політика в підкупі виборців. На що той відповідає: оскільки процес парламентських виборів давно завершився, а новий ще не розпочався, то надання громадянам певних матеріальних благ від імені народного депутата не вважається підкупом. Тобто в роботі з електоратом він застосовує і пропагує бізнесовий принцип: бачиш дірку в законі і маєш можливості перехопити ініціативу в конкурентів – користуйся! Юридично наведене народним депутатом твердження про неможливість притягнення до кримінальної відповідальності за підкуп виборця в період між передвиборчими кампаніями є, як мінімум, дискусійним. Справді, статті 269-279 Кодексу адміністративного судочинства, які нині стосуються "виборчих спорів", з урахуванням рекомендацій постанови пленуму Вищого адміністративного суду України від 1 листопада 2013 року №15, мають застосовуватися лише після початку та до завершення виборчого процесу. Натомість поза межами цього процесу відповідні адміністративні справи розглядаються за загальними правилами. Водночас, статті 157-160 Кримінального кодексу, які встановлюють відповідальність за злочини проти виборчих прав, можуть застосовуватися незалежно від процесу конкретних виборів. Зокрема, ними встановлено кримінальну відповідальність за таке: – втручання службової особи з використанням службового становища у здійснення виборчою комісією її повноважень, вчинене шляхом незаконної вимоги чи вказівки з метою вплинути на рішення виборчої комісії (частина 4 статті 157); – умисне подання до органу ведення Державного реєстру виборців неправдивих відомостей про виборців, умисне внесення неправдивих відомостей до бази даних реєстру, несанкціоновані дії з інформацією, що міститься в базі даних реєстру виборців, чи інше несанкціоноване втручання в роботу бази даних реєстру (частина 1 статті 158); – незаконне знищення виборчої документації поза встановленим законом строком зберігання в державних архівних установах та в Центральній виборчій комісії після проведення виборів, а так само пошкодження виборчої документації (частина 1 статті 1582). Враховуючи положення законодавства про вибори, передовсім – про місцеві вибори, про Державний реєстр виборців, наші юристи вважають, що притягнення до відповідальності за описані вище злочини є можливим і після завершення виборчого процесу. У наведеному вище переліку ми не вказуємо підстав для відповідальності за підкуп виборців. Та й загалом практика застосування статті 160 Кримінального кодексу наразі досить обмежена: у 2015 році було засуджено лише сім осіб, а в 2016-му – 14. Та попри вказівку частини 1 цієї статті на "безпосередню реалізацію виборчого права", вважаємо, що питання про можливість чи неможливість покарання політиків за підкуп виборців поза межами виборчого процесу, відповідно до статті 160 Кримінального кодексу України, є відкритим. По-друге, надання громадянам матеріальних благ з боку політиків варто оцінювати не лише з формально-правового боку. У квітні Кабінет міністрів підтримав ініціативу МВС стосовно посилення відповідальності за підкуп. Уряд уже вніс проект відповідного закону до парламенту. Зокрема, пропонують карати тих, хто бере передвиборчі подачки, не лише штрафом, а й "позбавляти волі до 2 років". А тим політикам, хто дає або пропонує гроші громадянам за "правильний вибір", може світити від 2 до 5 років, і навіть до 7 років ув’язнення, якщо злочин вчинено повторно. Звісно, якщо депутати підтримають урядову ініціативу в сесійній залі. І тут цілком може стати на заваді от ця згадана мною пропаганда бізнесового підходу до державної політики. Бо якщо лідери фракцій, депутати всіх рівнів, міські, селищні керівники і надалі вважатимуть за можливе ощасливлювати виборців подарунками як у виборчий, так і у міжвиборчий період, то пропоноване МВС жорстке покарання за підкуп буде таким же беззубим, як і нинішнє м’яке. Виникає й інше, "неправове" питання: наскільки моральним і таким, що дійсно відповідає інтересам суспільства, є посилення з боку держави санкцій кримінальної відповідальності до виборців, яких фактично "розбещують" деякі представники органів влади? Ми бачили цього Великодня, наскільки масовим і поширеним по всій Україні стало таке явище, як освячення пасок під партійною чи депутатською символікою. Як відзначає Венеціанська комісія Ради Європи, звертаючись до такого типового порушення виборчого законодавства, як зловживання адміністративними ресурсами, навіть якщо законодавство забезпечує дієву основу проти нього, "закон буде ефективним лише тоді, коли органи влади застосують його добросовісно". Тобто ключем до вирішення проблеми в Раді Європи бачать не так законодавчі зміни, як "наявність політичної волі додержуватися букви та духу закону". На наш погляд, справедливо поширити такий підхід щодо протидії всім видам порушень виборчих прав громадян, у тому числі й щодо підкупу виборців. Без усвідомлення всіма політичними гравцями – і провладними, й опозиційними – аморальності "політиканства" на тлі низького рівня матеріального достатку людей, нові жорсткі санкції нічого не змінять. Адже в сухому залишку ми маємо в Україні таку картину: а) чинний Кримінальний кодекс дозволяє карати політиків за підкуп виборців, проте судової практики його застосування стосовно топ-політиків немає; б) неоднозначність формулювання статті 160 КК України дозволяє навіть законодавцям публічно стверджувати, що підкуп виборців не заборонений у міжвиборчий період; в) попередня практика та безкарність формує стійке очікування подачок від кандидатів у владу серед певної категорії українських виборців. Ухвалення нових законів, впровадження більш жорстких санкцій і водночас вибіркове застосування чинних механізмів відповідальності лише до виборців стане черговою імітацією спроби забезпечити справжність виборів. Для щирих намірів цей процес має супроводжуватися публічним осудом підкупу з боку влади всіх рівнів. Ну і, звісно, реальним покаранням для тих, хто підкуп уже зараз практикує.

1 комментарий

Написать комментарий
  • Гость
    23 апреля 2018
    не смешите мои тапочки
    Ответить
💬 Последние комментарии
тт
возможно
гость
Раньше мая 2021 г. результативность "гам-ковид-вак" у Гамалеи официально минздравом доказана не будет. Должна пройти тестовая вакцинация, которая кстати началась только сейчас. И результаты этого выложены в спец.ковид.инфо.банк (под ВОЗом) к дальнейшему анализу всех национальных регуляторов. Кеворкяну (и другим агитаторам адено-вакцин) надо изучить инструкцию к вакцине "Гам-Ковид-вак", основное там - это технология применения двухкомпонетных препаратов, и последующее отслеживание самочуствия пациентов в течении 21го-42ух дней, когда по рассчётам Гамалеи у среднестатического человека должен пойти иммунный ответ и насыщения организма антителами. Если в Москве это сделать легко из-за близости самого центра Гамалеи, то даже в Киеве, не говоря за регионы - проводить клинич.этап полевых испытаний на людях - это просто нереально. И политически ангажированно, куда же без этих идиотов. / Инструкция к вакцине (официально), раздел предупреждения, цитата: "Нежелательные явления, характерные для применения вакцины, выявленные в рамках клинических исследований, а также исследований других вакцин на основе аналогичной технологической платформы, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение 3-х последующих дней. Чаще других могут развиться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции). Рекомендуется назначение нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) при повышении температуры после вакцинации. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда – увеличение регионарных лимфоузлов. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови. В открытом клиническом исследовании безопасности, переносимости и иммуногенности препарата Гам-КОВИД- Вак "нежелательные явления" (НЯ) по частоте встречаемости могут быть расценены как встречающиеся часто и очень часто, определить более точно встречаемость нежелательных явлений не представляется возможным из-за ограниченности выборки участников исследования. После вакцинации были зарегистрированы следующие НЯ: «Общие нарушения и реакции в месте введения»: относились: гипертермия, боль, отек, зуд в месте вакцинации, астения, боль, недомогание, пирексия, повышение температуры кожи в месте вакцинации, снижение аппетита. «Нарушения со стороны нервной системы»: головная боль, диарея. «Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения»: боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле, ринорея. «Лабораторные и инструментальные данные»; разнонаправленные отклонения показателей иммунологического статуса: повышение числа Т-лимфоцитов, увеличение процентного содержания лимфоцитов, снижение числа естественных клеток-киллеров, увеличение количества СD4-лимфоцитов, снижение количества СD4-лимфоцитов, повышение числа В-лимфоцитов, снижение числа В-лимфоцитов, повышение числа естественных клеток-киллеров, повышение количества СD8-лимфоцитов, повышение уровня иммуноглобулина Е (IgE) в крови, увеличение соотношения CD4/CD8, уменьшение соотношения CD4/CD8, повышение уровня иммуноглобулина A (IgA) в крови, уменьшение процентного содержания лимфоцитов CD8. Отклонения в общем анализе крови: увеличение процентного содержания лимфоцитов, снижение показателя гематокрита, увеличение числа лимфоцитов, повышение скорости оседания эритроцитов, повышение числа лейкоцитов, повышение числа моноцитов, повышение числа тромбоцитов, снижение числа нейтрофилов, снижение числа тромбоцитов. Отклонения в общем анализе мочи: эритроциты в моче. Большинство НЯ завершились выздоровлением без последствий (144 НЯ). На 42 день исследования не завершились 31 НЯ (исход был неизвестен для – НЯ и шел процесс выздоровления – 4 НЯ) – лабораторные отклонения иммунологических показателей, что не имеет клинического значения (не нуждается в проведении дополнительных диагностических процедур и назначения терапии)." - конец цитаты. В общем, по количеству уже зафиксированных "нежелательных явлений", эта вакцина подойдёт не всем пациентам возраста 18-60 лет. А окончательные итоги массового тестирования к лету 2021 го покажет реальную картину.
тт
красава
тт
ничего не ждем хорошего...
макс
Глупости. Гитлер обеспечил достатком и уверенностью в будущем простых рабочих - после Веймарской республики. И за это народ Германии не стал возмущатся расправой над оппозицией (коммунистами и всеми остальными), евреями и прочими меньшинствами. А ДемПартия США сама устроила приход нового раунда глобального кризиса. Мало финансового, добавили ковида. Лучшей жизни никому в США не светит, и поэтому ДемПартию не простят, как Гитлера, а наоборот, определят в главные виновники просиходящего и сделают козлом отпущения.
от пропагандона
Что хочешь крови? Сами же в ней умоетесь ..идиот
дебилы блядь
Ну и как успехи с расследованием? Виновных уже расстреляли?