Рада розгляне питання про відрядження суддів в інші суди для здійснення судочинства
Политикаsud.ua11 мая 2020

Рада розгляне питання про відрядження суддів в інші суди для здійснення судочинства

Комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді України включити до порядку денного проект Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів в порядку тимчасового переведення судді до іншого суду (реєстр. № 2823 від 30 січня 2020 року).

Законопроект буде розглянутий Радою 13 травня 2020 року в першому читанні, в строк для внесення пропозицій та поправок до другого читання буде скорочений.

Законопроектом передбачається доповнити частину другу статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» положенням про те, що за зверненням голови суду, у якому суддя перебував у відрядженні, та заявою судді на продовження строку відрядження Вища рада правосуддя продовжує строк відрядження судді, але не більше ніж на один рік.

Крім того, відповідно до запропонованих змін суддя, щодо якого Вищою радою правосуддя винесено рішення щодо дострокового закінчення відрядження судді, (як і суддя, строк відрядження якого закінчився), повертається на роботу до суду, з якого був відряджений.

Необхідність законопроекту виникла у зв’язку з катастрофічною ситуацією з кадровим наповненням судів. Рівень навантаження на суддів зростає, а кількість суддів у судах на сьогодні недостатня. Нестача кадрів в місцевих та апеляційних судах складає біля 30%. В деяких судах працюють по 2 судді, в окремих судах суддів немає взагалі.

Проблема ускладнюється припиненням роботи ВККС України, у зв’язку з цим виникла тимчасова неможливість цього органу виконувати функції, зокрема, і в частині внесення до Вищої ради правосуддя подання щодо відрядження судді до іншого суду.

Унормувати проблему депутати планують за рахунок розгляду питання про зосередження повноважень щодо відрядження судді у Вищій раді правосуддя.

Обов’язковою умовою відрядження судді для здійснення правосуддя депутати називають наявність згоди на це самого судді, а строк відрядження визначається Вищою радою правосуддя, але не більш ніж на один рік.

Позиція Вищої ради правосуддя

ВРП, зрозуміло, проект підтримала, але висловила власні пропозиції до нього.

По-перше, у ВРП вважають, що є необхідність у встановленні граничної кількості можливих звернень (один раз) з огляду на об’єктивність підстав та максимальний строк відрядження суддів (два роки). Даний підхід обґрунтовують необхідність виключення ситуації зловживання правом звернення на продовження строку відрядження.

По-друге, ВРП пропонує у частині першій статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» закріпити норму про те, що у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, припиненням роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами, за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим з урахуванням рекомендацій Державної судової адміністрації України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

По-третє, Вища рада правосуддя вважає необхідним у частині третій статті 82 цього Закону передбачити норму, якою визначити, що переведення судді на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня може здійснюватися за рішенням Вищої ради правосуддя без конкурсу тільки у випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому такий суддя обіймає посаду судді.

Позиція ГНЕУ

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України вважає, що між нормами однієї статті законопроекту є суперечності. .

Відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, який визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на один рік (абзац перший частини другої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції проекту).

У той же час, в абзаці другому частини другої статті 55 цього Закону пропонується передбачити, що за зверненням голови суду, у якому суддя перебував у відрядженні, та заявою судді на продовження строку відрядження Вища рада правосуддя продовжує строк відрядження, але не більше ніж на один рік.

Тобто, на думку ГНЕУ, одна імперативна норма обмежує відрядження строком в один рік, не передбачаючи при цьому жодних винятків із вказаного правила, а інша – надає можливість продовжити строк такого відрядження ще на рік.

Раніше у  Верховному Суді розповіли, скільки суддів не вистачає в апеляційних судах.

Написать комментарий