ВС роз’яснив, що повинні з’ясувати суди, вирішуючи спори про припинення державної служби
Политикаsud.ua10 августа 2020

ВС роз’яснив, що повинні з’ясувати суди, вирішуючи спори про припинення державної служби

Сама лише трансформація одного структурного підрозділу юридичної особи публічного права в інший без скорочення штату не є підставою для звільнення з публічної служби чи зміни істотних умов її проходження.

На цьому наголосив  Верховний Суд у складі колегії судів Касаційного адміністративного суду у справі № 816/654/17.

Обставини справи

Громадянка України звернулася до суду з позовом до Головного управління статистики в Полтавській області з вимогами:

- визнати протиправними і скасувати наказ ГУ статистики в Полтавській області «Про звільнення у зв’язку зі скороченням чисельності»;

- зобов’язати ГУ статистки в Полтавській області поновити особу на посаді начальника Управління по організації роботи з респондентами ГУ статистики в Полтавській області;

- стягнути з ГУ статистки в Полтавській області суму заробітної плати за час вимушеного прогулу з 12 квітня 2017 року до дня поновлення на роботі;

- стягнути з ГУ статистки в Полтавській області 24000,00 грн моральної шкоди.

На обґрунтування позовних вимог позивачка зазначала, що її було незаконно звільнено з державної служби, адже після попередження про скорочення її посади відповідач не вжив необхідних заходів для її переведення на рівнозначну посаду, хоча відповідні вакансії в ГУ статистики в Полтавській області були.

Постановою Полтавського окружного адміністративного суду залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду у задоволенні адміністративного позову відмовлено.

Відмовляючи в задоволенні адміністративного позову, суди попередніх інстанцій дійшли висновку про те, що в ГУ статистики в Полтавській області дійсно мали місце організаційно-штатні зміни, у зв`язку з якими посада, яку обіймала позивачка, - скорочувалась.

Висновок Верховного Суду

Судді ВС підкреслили, що умовою припинення державної служби з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 87 Закону № 889-VIII (пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП  України) є, зокрема, ліквідація державного органу або його реорганізація, що поєднана зі скороченням штату/чисельності державних службовців та/або змінами в організації роботи (служби), унаслідок яких державний службовець об`єктивно не може виконувати посадових обов`язків за посадою, яку обіймав до запровадження змін в організації роботи, а щодо переведення на іншу посаду він або заперечує, або для цього об`єктивно немає можливості.

Сама лише трансформація одного структурного підрозділу юридичної особи публічного права в інший без скорочення штату не є підставою для звільнення з публічної служби чи зміни істотних умов її проходження.

Також ВС наголосив, що відповідно до пункту 19 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6   листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» під час розгляду спорів про звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП України суди зобов`язані з`ясувати, чи дійсно у відповідача мали місце зміни в організації виробництва і праці, зокрема, ліквідація, реорганізація або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників, чи додержано власником або уповноваженим ним органом норм законодавства, що регулюють вивільнення працівника, які є докази щодо змін в організації виробництва і праці, про те, що працівник відмовився від переведення на іншу роботу або що власник або уповноважений ним орган не мав можливості перевести працівника з його згоди на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, чи не користувався вивільнюваний працівник переважним правом на залишення на роботі та чи попереджувався він за два місяці про подальше вивільнення.

Отже, вирішуючи спори про припинення державної служби з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 87 Закону № 889-VIII, суди повинні з`ясувати: чи мала місце ліквідація державного органу або його реорганізація, якщо так, то чи мало це наслідком скорочення чисельності та/або штату державних службовців.

Скорочення штату може бути встановлено шляхом порівняння штатних розписів цієї юридичної особи до і після її реорганізації.

При цьому судам необхідно звертати увагу, що оптимізація системи державних органів чи структури окремого державного органу, унаслідок яких змінюється належність посади державної служби до певної категорії посад; основні посадові обов`язки, - є зміною істотних умов державної служби, що за змістом та юридичними наслідками не є тотожним скороченням штату або чисельності працівників.

ВС зауважив, як установили суди попередніх інстанцій, у зв’язку з уведенням у дію нового штатного розпису ГУ статистики в Полтавській області ліквідувалося Управління по організації роботи з респондентами, яке очолювала позивачка, та утворювалося Управління збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних.

Водночас суди попередніх інстанцій не досліджували штатні розписи ГУ статистки в Полтавській області до та після оптимізації його структури на предмет скорочення штату у новоутвореному управлінні та не надали належної оцінки доводам позивачки про подібність завдань і функцій Управління по організації роботи з респондентами та новоутвореного Управління збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних і про тотожність кваліфікаційних вимог до посад начальників указаних управлінь.

Також ВС наголосив, що без установлення вказаних обставин неможливо зробити висновок про те, що потягла за особою оптимізація структури ГУ статистки в Полтавській області: скорочення займаною позивачкою посади, зміну істотних умов державної служби або зміну назви структурного підрозділу (посади) без зміни основних посадових обов’язків позивачки.

З урахуванням викладеного ВС погодився з доводами позивачки про те, що суди попередніх інстанцій дійшли передчасних висновків про наявність в спірних правовідносинах підстав для припинення державної служби позивачки відповідно до пункту 1 частини першої статті 87 Закону № 889-VIII.

Написать комментарий