Конституція України: кому присягають громадяни України
Украинаsiver.com.ua28 июня 2015

Конституція України: кому присягають громадяни України

Сьогодні в Україні навіть серед її високопосадовців існує повзуча підступна тенденція щодо підміни понять «Український народ» на «народ України». І це при тому, що в Конституції України є тільки одне визначення: Український народ - громадяни України всіх національностей.

Шкода, що ще досі працівники органів внутрішніх справ, військовослужбовці Служби безпеки України, державні службовці, посадовці органів місцевого самоврядування усупереч Конституції присягають народові України. В той же час, українським законодавством вже передбачено, що з 1 січня 2015 року державні службовці повинні були присягати на вірність Українському народові, а не народу України. На жаль, цей закон так і не набрав чинності. Пояснити свідоме вживання терміну «народу України» замість Українського народу, зокрема представниками КПУ, іншими путінськими прибічниками і навіть деякими посадовцями можна лише бажанням протиставити українців за етнічним походженням і громадян України інших національностей. Тож варто нагадати, що, сучасна назва держави Україна і назва нації - українці, на відміну від багатьох інших країн в Європі, виникла за назвою території, на якій споконвічно мешкали наші пращури. Тільки через це всі громадяни нашої держави є Українським народом. Отже, без сумніву, маємо дуже підступну ідеологічну диверсію, що спрямована на розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Україні.

Сергій Соломаха.

Присягу в Україні складають за Вікіпедією: • Президент України

"Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі"

— Стаття 104 Конституції України

• Народні депутати України

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників"

— Стаття 79 Конституції України

• Члени виборчих комісій

"Я, (прізвище, ім'я та по батькові), беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції України та виборчих законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України".

— Стаття 36 Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 року № 4061-VI

• Військова присяга

Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову службу і урочисто присягаю Українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. ( Частина перша із змінами внесеними згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 ) Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити Українському народові!

— Закон України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» від 24 березня 1999 року № 548-XIV

• Військовослужбовці Служби безпеки України

Кадри Служби безпеки України складають: співробітники-військовослужбовці, працівники, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, а також військовослужбовці строкової служби. Умови і порядок виконання своїх обов'язків співробітниками-військовослужбовцями Служби безпеки України визначаються укладеним договором (контрактом). На них, а також на військовослужбовців строкової служби поширюється порядок проходження військової служби у Збройних Силах України, визначений законодавством. Військовослужбовці Служби безпеки України приймають Військову присягу на вірність народу України.

— Статя 19,20 Закон України «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 року № 2229-XII у редакції

• Державні службовці • до 1 січня 2015 року:

"Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України, суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов'язки"

— Стаття 17 Закону України "Про державну службу" 16 грудня 1993 року N 3723-XII

• після 1 січня 2015 року:

"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Українському народу, додержуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, з гідністю нести високе звання державного службовця та сумлінно виконувати свої службові обов'язки"

— Стаття 18 Закону України "Про державну службу"м. Київ, від 17 листопада 2011 року № 4050-VI

• Посадові особи місцевого самоврядування

"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки"

— Стаття 11 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

• Прокурори

"Я, (прізвище, ім'я, по батькові) вступаючи на службу в прокуратуру, присвячую свою діяльність служінню Українському народові і Українській державі та урочисто присягаю: неухильно додержуватися Конституції, законів та міжнародних зобов'язань України; сумлінним виконанням своїх службових обов'язків сприяти утвердженню верховенства права, законності та правопорядку; захищати права і свободи людини та громадянина, інтереси суспільства і держави; постійно вдосконалювати свою професійну майстерність, бути принциповим, чесно, сумлінно і неупереджено виконувати свої обов'язки, з гідністю нести високе звання працівника прокуратури. Усвідомлюю, що порушення присяги несумісне з подальшим перебуванням в органах прокуратури"

— Стаття 46 Закону України "Про прокуратуру"

• Працівники органів внутрішніх справ

«Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаючи на службу до органів внутрішніх справ України, складаю Присягу і урочисто клянуся завжди залишатися відданим народові України, суворо дотримуватися її Конституції та чинного законодавства, бути гуманним, чесним, сумлінним і дисциплінованим працівником, зберігати державну і службову таємницю. Я присягаю з високою відповідальністю виконувати свій службовий обов'язок, вимоги статутів і наказів, постійно вдосконалювати професійну майстерність та підвищувати рівень культури, всіляко сприяти зміцненню авторитету органів внутрішніх справ. Клянуся мужньо і рішуче, не шкодуючи своїх сил і життя, боротися із злочинністю, захищати від протиправних посягань життя, здоров'я, права й свободи громадян, державний устрій і громадський порядок. Якщо ж я порушу цю Присягу, то хай мене покарають за всією суворістю закону».

— Про затвердження нового тексту Присяги працівника органів внутрішніх справ України: Кабінет Міністрів України; Постанова від 28.12.1991 р. № 382

• Службовці податкової міліції

"Я, (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу до податкової міліції, присягаю на вірність Українському народові. Присягаю додержуватися Конституції і законів України, захищати права людини і громадянина, сумлінно виконувати свої обов'язки. Присягаю бути чесним і мужнім, пильно стояти на сторожі економічних інтересів Вітчизни, суворо зберігати державну та службову таємницю. Якщо я порушу присягу, готовий нести відповідальність, встановлену законом України"

— Стаття 352.4 Податкового кодексу України

• Службовці митних органів

"Вступаючи на митну службу, урочисто зобов'язуюся бути відданим Українському народу, справі української державності, неухильно додержуватися вимог Конституції України, Митного кодексу України та законодавства України. Зобов'язуюсь активно захищати інтереси Української держави, її економічний суверенітет і безпеку, суворо додержуватися дисципліни, сумлінно, на високому професійному рівні виконувати свої службові обов'язки, зберігати державну таємницю, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян" — Стаття 571 Митного кодексу України

• Службовці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

"Я (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, присягаю завжди залишатися відданимУкраїнському народові, неухильно додержуватися Конституції та законів України, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну таємницю. Присягаю з високою відповідальністю виконувати свій службовий обов'язок, постійно вдосконалювати професійну майстерність, не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина. Якщо я порушу цю Присягу, то готовий нести відповідальність згідно із законом"

— Стаття 10 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України"

• Службовці цивільного захисту

"Я, громадянин України (прізвище, ім'я та по батькові), вступаючи на службу цивільного захисту, складаю Присягу та урочисто клянуся завжди залишатися відданимУкраїнському народові, неухильно дотримуватися Конституції та законів України, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим. Присягаю з високою відповідальністю виконувати свій службовий обов'язок, вимоги статутів і наказів, постійно вдосконалювати професійну майстерність та всіляко сприяти зміцненню авторитету служби цивільного захисту. Клянуся мужньо і рішуче захищати життя та здоров'я громадян, майно України, її навколишнє природне середовище від надзвичайних ситуацій. Якщо я порушу цю Присягу, готовий нести відповідальність згідно із законами України"

Написать комментарий
💬 Последние комментарии
Елена
А то что он авиаконструктор, всего-то, кстати слинял с России,не остался,а почему?бо грошей в Америке платят больше, больше Роджер,это же для тебя как бальзам для души,как золотой телец для евреев,как доя алкаша водка,ты же любишь водку?не ,не спрашиваю,ты её обожаешь.хе алкаш.
Весёлый Роджер
ЭЙ щирые патриоти, а шо никто из вас не возмутился трубами с резинками в Крыму? Чаму не написали, там все трубы були НОВЫЕ, их xoxлы кожний рок меняли, а писли опять меняли, а то москали их за 7 рокив покрали та на старые поменяли! Ведь так? И дороги були уси новые, ну трохи тильки як после бомбёжки, а так новые, ну по щирым документам. Во как!!! Даже Шмуля мудак, промолчал, какую-то фуйню про тундру написал, мабуть готовится – но вот в чём его беда, не доедет он туда! Ось то ДА!!!
Елена
Это да,но не то что ты сказал ранее,а то у тебя уж больно большой полёт фантазии, фантазёр.
Елена
У вас что не год,то замёрзнет Украина,то развалится,то богу представится,то будут её и так и эдак,со словами и без слов и предварительных ласк, надоело это слушать,шо говорил Вячеслав Ковтун? Украина будет,а там вы можете говорить что угодно.роджер мерзавец.
Елена
Остряк,хе.
Весёлый Роджер
«Украинство - это разновидность шизофрении. Киев, 1908 год, доктор Сикорский (папа Игоря Сикорского). Соответственно, щирый патриотизм – это просто больной МУДИЗМ! Ось воно як Шмуля, не надо прикрываться умными словами, ты же не такой, сам писал – что ты вор-несун, у тебя всё по принципу – «Ты мне, я тебе!» «Елена -05 июня 2020 - Не давали взяток,не обмануй, связи нужно было иметь,к тц всё деньгами меряешь,там и за три ящика тушёнки можно было,такие…»
Весёлый Роджер
Пошёл на фуй мудак старый, записывать надо или закусывать чаще! Заткнись уж тут Шмуля - мразь ты продажная, сраколиз хунтовский, подстилка нацисткая! «28 янв 2020 Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. Трансляцию брифинга вел телеканал Newsone.»