ЗдоровьеИсточник1 сент.

Эти важные плюсы гречки способствуют улучшению состояния здоровья людей

Гречка положительно влияет на здоровье людей.

nk_hauz/7ElKM-4nR.webp

Гречка не містить глютен і багата на поживні речовини — білок, клітковину, вітаміни і мінерали: її вживання дає певні плюси для здоров'я, інформує Ukr.Media.

Покращує функції серця

Гречка містить корисні для серця поживні речовини: магній, мідь, клітковину. Магній відіграє важливу роль у регулюванні скорочення м'язів. Зокрема, він допомагає клітинам серцевого м'яза розслабитися, протидіючи кальцію, який стимулює скорочення.

З іншого боку, мідь допомагає регулювати частоту серцевих скорочень і знижує кров'яний тиск. Щодо клітковини, яка міститься у гречці, — вона допомагає знизити рівень ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) або "поганого" холестерину, який може накопичуватися у стінках артерій, збільшуючи ризик розвитку серцевого нападу або інсульту.

Покращує травлення

Гречка містить нерозчинну клітковину — такий її тип, який організм не може перетравити. Замість цього він притягує воду до стільця, що у результаті забезпечує профілактику закрепу.

Більша частина нерозчинної клітковини у гречці міститься у лушпинні, що покриває крупу і містить стійкі крохмалі, які діють аналогічно до нерозчинної клітковини. Стійкі крохмалі ферментуються корисними кишковими бактеріями у товстій кишці. У результаті вони виробляють коротколанцюгові жирні кислоти (SCFA), які служать живленням для клітин, що вистилають товсту кишку. Це покращує стан кишкової мікрофлори, підтримує зростання корисних бактерій.

Допомагає контролювати вагу

Гречка є низькокалорійною, до того ж вона багата на клітковину та білок. Ця потужна комбінація допомагає приборкати апетит, довше зберігаючи ситість. Крім того, подібна комбінація ефективно допомагає регулювати рівень цукру у крові. Його коливання провокують сильний голод і невгамовний апетит.

Допомагає у лікуванні діабету

Гречка може принести велику користь людям з діабетом, оскільки є насиченим джерелом складних вуглеводів, які довше перетравлюються організмом. Таке повільне перетравлення вуглеводів дозволяє довше зберігати стабільний рівень цукру у крові.

Эти важные плюсы гречки способствуют улучшению состояния здоровья людей. Гречка положительно влияет на здоровье людей.

Гречка не содержит глютен и богатая питательными веществами - белок, клетчатку, витамины и минералы: ее употребление дает определенные плюсы для здоровья, сообщает Ukr.Media.

Улучшает функции сердца

Гречка содержит полезные для сердца питательные вещества: магний, медь, клетчатку. Магний играет важную роль в регулировании сокращения мышц. В частности, он помогает клеткам сердечной мышцы расслабиться, противодействуя кальция, который стимулирует сокращение.

С другой стороны, медь помогает регулировать частоту сердечных сокращений и снижает кровяное давление. По клетчатки, которая содержится в гречке, - она ​​помогает снизить уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или "плохого" холестерина, который может накапливаться в стенках артерий, увеличивая риск развития сердечного приступа или инсульта.

улучшает пищеварение

Гречка содержит нерастворимую клетчатку - такой ее тип, организм не может переварить. Вместо этого он притягивает воду к стулу, что в результате обеспечивает профилактику запора.

Большая часть нерастворимого клетчатки в гречке содержится в шелухе, покрывающей крупу и содержит устойчивые крахмалы, которые действуют аналогично нерастворимой клетчатки. Устойчивые крахмалы ферментируются полезными кишечными бактериями в толстой кишке. В результате они производят короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA), которые служат питанием для клеток, выстилающих толстую кишку. Это улучшает состояние кишечной микрофлоры, поддерживает рост полезных бактерий.

Помогает контролировать вес

Гречка является низкокалорийной, к тому же она богата клетчаткой и белок. Эта мощная комбинация помогает обуздать аппетит, дольше сохраняя сытость. Кроме того, подобная комбинация эффективно помогает регулировать уровень сахара в крови. Его колебания провоцируют сильный голод и неуемный аппетит.

Помогает в лечении диабета

Гречка может принести большую пользу людям с диабетом, поскольку является насыщенным источником сложных углеводов, которые дольше перевариваются организмом. Такое медленное переваривание углеводов позволяет дольше сохранять стабильный уровень сахара в крови.